Çaji është siguruesi i jetesës dhe sektori shtyllë në Anxi
2023-06-23 17:34:27


Çaji është siguruesi i jetesës dhe sektori shtyllë në Anxi. 80 % e popullsisë është e angazhuar në këtë sektor dhe 56 % e të ardhurave të fermerëve vijnë prej tij. Vlera totale e prodhimit të sektorit të çajit arrin në 32 miliardë juanë.