Çelësi i përdorimit të të dhënave për efikasitet
2023-04-27 10:12:34

Foto nga VCG

Foto nga VCG

Përdorimi i të dhënave për vendimmarrje, qeverisje dhe inovacion do të sigurojë që ato të luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në zbatimin e Agjendës së OKB-së për Zhvillimin e Qëndrueshëm 2030, deklaruan pjesëmarrësit në Forumin e katërt Botëror të të Dhënave i Kombeve të Bashkuara.

 

“Të dhënat, si një burim strategjik themelor, një forcë e rëndësishme prodhuese dhe faktor vendimtar i prodhimit, kanë ndryshuar rrënjësisht mekanizmin e funksionimit ekonomik global, prodhimin shoqëror dhe mënyrën se si njerëzit jetojnë”,- deklaroi Kang Yi, kreu i Zyrës Kombëtare kineze të Statistikave.

 

Sipas tij, ato kanë zgjeruar hapësirën dhe kanë injektuar një shtysë të re për përmirësimin e qeverisjes kombëtare dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm global.

 

Kang tha se burimet e pasura të të dhënave mund të sjellin mundësi të reja, të nxisin përmirësimet e teknologjisë dhe të zgjerojnë skenarët e aplikacioneve. Por edhe probleme dhe sfida, sipas tij, ndodhin herë pas here. Forumi, i organizuar nga OKB-ja dhe i bashkorganizuar nga Zyra e Statistikave dhe qeveria e provincës Zhejiang, u zhvillua në Hangzhou, Zhejiang.

 

“Sfera e të dhënave është zgjeruar shumë dhe një sasi e madhe të dhënash jotradicionale janë gjeneruar dhe përdorur gjerësisht në prodhim, jetë dhe qeverisje kombëtare. Është e vështirë për agjencitë statistikore qeveritare që t'i përgjigjen në mënyrë efektive të dhënave të tilla në shkallë të gjerë dhe të larmishme duke përdorur metoda tradicionale për të mbledhur, ruajtur dhe përpunuar të dhëna”, tha Kang.

 

Foto nga VCG

Foto nga VCG

Në një sfond të tillë, Kang tha se metodat e menaxhimit të sistemit statistikor të qeverisë, si dhe standardet, parimet e mbledhjes, objektet e mostrës dhe mjetet teknike të të dhënave, duhet të përshtaten për të përmbushur më mirë nevojat e vendimmarrjes shkencore dhe detyrave të qeverisjes.

 

Fu Haishan, drejtoresha e Grupit të të Dhënave të Zhvillimit të Bankës Botërore, tha se sfidat me të cilat përballet bota që ndryshon me shpejtësi kërkojnë politika më të mira, përgjigje më të shkathëta ndaj krizave dhe një kuptim më me nuanca të problemeve komplekse të sotme.

 

“Kjo do të thotë se ne duhet të përpiqemi të rimendojmë mënyrën se si mbledhim, prodhojmë dhe përdorim të dhënat. Ne duhet të kuptojmë se të dhënat mund të përdoren dhe ripërdoren vazhdimisht për të na ndihmuar të zbulojmë zgjidhje të reja për problemet urgjente të ditës. Pasi bëhen të vështira për t'u aksesuar, vlera e të dhënave nuk mund të realizohet. Ne gjithashtu duhet të sigurohemi se të dhënat frymëzojnë besim dhe se kemi masat e duhura për t'u mbrojtur nga keqpërdorimi i tyre”, tha Fu.

 

 

Foto nga VCG

Foto nga VCG

Sipas saj, të dhënat duhet të ndahen me shoqërinë, akademikët dhe qytetarët për të siguruar llogaridhënie dhe transparencë, po ashtu ato duhet të verifikohen vazhdimisht për cilësinë në aspektin e saktësisë, afatit kohor, rëndësisë dhe mbulimit.

 

“Sasia e të dhënave të prodhuara çdo ditë po rritet me një ritëm befasues, me vlerësime që tregojnë se shumica e të dhënave në botë u krijuan në dy vitet e fundit”,- deklaroi Siddharth Chatterjee, koordinatori rezident i OKB-së në Kinë.

 

Ai beson se rritja e shpejtë e prodhimit të të dhënave krijon një potencial të jashtëzakonshëm për të qenë në gjendje për t'iu përgjigjur sfidave në mënyrë më të shpejtë dhe më efikase.

 

“Ne duhet të sigurojmë që ekziston një arkitekturë e përbashkët e dakorduar ndërkombëtarisht për qeverisjen e të dhënave për të siguruar që sasitë në rritje të të dhënave të mbledhura të trajtohen në një mënyrë që mbron të drejtat e dakorduara ndërkombëtarisht të individit, me të dhëna të tilla të përdorura për një bashkësi globale”, tha ai.

 

Për t'u përballur me situatën aktuale, të dhënat do të shërbejnë si një pjesë e zgjidhjes dhe duhet të bëhen më shumë përpjekje për të investuar në sistemet kombëtare statistikore për të ndërtuar aftësi dhe kapacitete, për të integruar të dhënat në vendimmarrje për të përdorur të dhënat siç duhet dhe për të ndërtuar partneritete për të ndarë mësimet nga niveli lokal deri në nivelin global, tha Rachael Beaven, drejtoreshë e divizionit të statistikave të Komisionit Ekonomik dhe Social të OKB-së për Azinë dhe Paqësorin.