Dokumentari i CGTN-it: Fshati global
2023-03-17 16:38:14

Kjo është një epokë e re. Si të gjejmë një rrugëdalje të re në një epokë të re komplekse dhe sfiduese? Së pari, duhet të ketë unitet, të gjithë duhet të jemi të bashkuar, duhet të mendojmë për të ardhmen e njerëzimit, shoqërisë, ekonomisë dhe mjedisit tonë. Ne duhet të ndryshojmë për të siguruar një të ardhme të ndritur për njerëzimin.