"Ekspresi i ëmbël"
2023-03-08 17:35:02

Kili është vendi më i madh eksportues i qershive në botë, kurse Kina është vendi më i madh importues i qershive të Kilit. Por për biznesmenin eksportues Garces, transporti me kosto të lartë dhe zhdoganimi i zgjatur e i ndërlikuar sillnin dhembje koke. Kjo gjendje u përmirësua me nisjen e “Ekspresit të ëmbël”.