"Uauanini" në fshatin Shekua
2023-03-06 11:06:27

Fshati i vogël Shekua gjendet buzë liqenit Lugu në Kinën Jugperëndimore. Me burime të pasura natyrore, fshatarët kërkojnë të pasurohen përmes zhvillimit të turizmit dhe i japin këshilla kreut të vendbanimit të tyre në mënyrën fshatçe "Uauanini". Si përgjigjet drejtori i fshatit?