Rritja e cilësisë kryeson agjendën për të ardhmen
2023-02-10 14:49:08

Foto nga VCG

Foto nga VCG

Kina synon që deri në vitin 2025 cilësia e produkteve, projekteve dhe shërbimeve të përmirësohet ndjeshëm dhe të bëhen arritje të mëdha në ndërtimin e markës në vend. Sipas një dokumenti të publikuar, struktura ekonomike e Kinës duhet të optimizohet më tej, aftësia për të ndjekur inovacionin duhet të rritet ndjeshëm, duhet të bëhet përparim i madh në ndërtimin e një sistemi modern ekonomik dhe konkurrueshmëria e cilësisë së industrisë duhet të rritet vazhdimisht.

 

Kina ka hartuar një plan për të rritur fuqinë e saj në cilësinë e produktit, me synimin për të nxitur zhvillimin me cilësi të lartë dhe për të promovuar transformimin e vendit nga një ekonomi e madhe në një ekonomi më të fortë.

 

Një dokument i publikuar së bashku nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës dhe Këshilli i Shtetit harton një plan për përmirësimin e cilësisë së produkteve, projekteve dhe shërbimeve, si dhe zbatimin e strategjisë afatgjatë gjatë dekadës së ardhshme.

 

“Ndërsa Kina po hyn në një fazë të re të zhvillimit me cilësi të lartë, zbatimi i strategjisë do të ndihmojë në plotësimin e nevojës në rritje të njerëzve për jetë më të mirë, do të përshpejtojë transformimin industrial dhe përmirësimin, si dhe promovojnë zhvillimin me cilësi të lartë të sektorit të prodhimit”,- tha Zhou Maohua, analist në “China Everbright Bank”.

 

Foto nga VCG

Foto nga VCG

Hong Yong, studiues i asociuar në Institutin e Kërkimit të Tregtisë Elektronike të Akademisë Kineze të Tregtisë Ndërkombëtare dhe Bashkëpunimit Ekonomik, tha se dokumenti i ri shënon lëvizjen më të fundit kyçe të vendit për të nxitur zhvillimin ekonomik me cilësi të lartë, pasi synon të fitojë një avantazh kyç konkurrues në tregun global, përshpejtimin e ritmit të ristrukturimit ekonomik, përmirësimin e konkurrencës së sektorit të prodhimit dhe rritjen e kënaqësisë së konsumatorit.

 

Hong tha se dokumenti i ri ofron udhëzime dhe mbështetje politike për zhvillimin e ardhshëm të kompanive, i cili gjithashtu do të ndihmojë në rritjen e përfitueshmërisë së tyre, nxitjen e zhvillimit me cilësi të lartë të industrive, përmirësimin e shërbimeve dhe nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe social në të ardhmen.

 

Objektivat e vendit janë që deri në vitin 2025 cilësia e produkteve, projekteve dhe shërbimeve duhet të përmirësohet ndjeshëm dhe duhet të bëhen arritje të mëdha në ndërtimin e markës në Kinë, sipas dokumentit. Deri atëherë, struktura ekonomike e Kinës duhet të optimizohet më tej, aftësia për të ndjekur inovacionin duhet të rritet ndjeshëm, duhet të bëhet përparim i madh në ndërtimin e një sistemi modern ekonomik dhe konkurrueshmëria e cilësisë së industrisë duhet të rritet vazhdimisht, thuhet në dokument.

 

Deri në vitin 2035, themeli për ndërtimin e forcës së Kinës në cilësinë e produktit duhet të bëhet më i fortë, duhet të kultivohet një kulturë që vlerëson cilësinë e lartë dhe forca gjithëpërfshirëse e cilësisë së produkteve dhe markave të Kinës duhet të rritet më tej, sipas dokumentit.

 

Hong theksoi masat kryesore të përcaktuara nga dokumenti i ri, të tilla si drejtimi i zhvillimit të rregulluar mirë të shërbimeve të personalizuara të lëvizshmërisë, promovimi i zhvillimit të rregulluar dhe të rregullt të bizneseve të reja si blerjet në internet dhe inkurajimi i zhvillimit të integruar në sektorin e shitjes me pakicë, duke thënë se vendi i kushton rëndësi të madhe përmirësimit të shërbimeve.

 

Yang Jinghao, kryeekonomist në “Concat Data Technology Hangzhou Co Ltd”, tha se dokumenti i ri synon të ulë më tej kostot e prodhimit në anën e ofertës dhe të shfrytëzojë potencialin e rritjes në anën e kërkesës.

 

Yang tha se masa të tilla si kultivimi i grupeve industriale me cilësi të lartë do të përmirësojnë cilësinë e përgjithshme në anën e ofertës dhe hapat që përfshijnë përmirësimin e shërbimeve dhe përmirësimin e ofrimit të mallrave të konsumit do të ndihmojnë në rritjen e kërkesës së brendshme.

 

Foto nga VCG

Foto nga VCG

Sipas dokumentit, vendi do të bëjë përpjekje të mëdha për të përmirësuar cilësinë dhe efikasitetin ekonomik, për të rritur konkurrencën e cilësisë industriale si dhe për të rritur cilësinë e produkteve dhe projekteve, duke përfshirë arritjen e përparimeve në teknologjitë bazë në karbon të ulët dhe zero karbon dhe fusha me karbon negativ, duke përmirësuar ofertat e produkteve, duke nxitur llojet e reja të konsumit dhe duke përshpejtuar përmirësimin teknologjik dhe përmirësimin e cilësisë së sektorëve tradicionalë të prodhimit.

 

Duke cituar raportin për Kongresin e 20-të Kombëtar të Partisë Komuniste të Kinës, Lou Feipeng, ekonomist i lartë në Bankën e Kursimeve Postare të Kinës, tha se përmirësimi i cilësisë së produktit është në përputhje me përpjekjet më të mëdha të vendit për të përmirësuar plotësisht konkurrencën ndërkombëtare dhe për të nxitur zhvillimin me cilësi të lartë .

 

Sipas raportit, Kina duhet të fokusohet në ekonominë reale në ndjekjen e rritjes ekonomike dhe vendi do të avancojë industrializimin e ri dhe do të ecë më shpejt për të rritur fuqinë e saj në cilësinë e produktit.

 

Lou tha se duhen bërë më shumë përpjekje për të rritur aftësinë për të ndjekur inovacionin teknologjik dhe për të kultivuar më shumë talente me cilësi të lartë.