Plani i mbarështimit të ekonomisë pyjore
2023-02-07 17:42:34

Ministrja Kumbaro gjatë takimit për moratoriumin (Foto ministria.al)

Ministrja Kumbaro gjatë takimit për moratoriumin (Foto ministria.al)

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës organizoi një event me rastin e 100−vjetorit të krijimit të Shërbimit Pyjor Shqiptar.


Ky përvjetor i gjen pyjet në fokus të nismave të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit që nga ligji i dedikuar për menaxhimin e tyre, tek Moratoriumi në Pyje dhe iniciativa të tjera që nxisin zhvillimin e qëndrueshëm.


Në fjalën e saj gjatë këtij aktiviteti, ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro  tha se kjo datë historike duhet të na shërbejë për një reflektim të thellë, mbi gjendjen e pyjeve  në vendin tonë, duke i bërë thirrje bashkive si administratore të pyjeve në territoret e tyre të përmbushin detyrimet që u burojnë nga ligji.


Takimi 100 vjet shërbimi pyjor shqiptar (Foto facebook)

Takimi 100 vjet shërbimi pyjor shqiptar (Foto facebook)

“Sa më shumë ecim, aq më shumë kuptojmë se nuk mjafton që pyjet t’i duan vetëm ata që u shërbejnë, por duhet t’i dojë e t’i mbrojë shoqëria mbarë. Qeveria ka vazhduar të përmbushë prioritetin për mundësimin e një kuadri ligjor që i përshtatet statusit aktual të pasurisë pyjore të vendit, ku bashkitë si pronare të kësaj pasurie kombëtare, duhet të bëjnë të mundur që mbrojtja dhe rehabilitimi i tyre të arrihet nëpërmjet komuniteteve lokale, që e bazojnë jetesën tek kjo pasuri kombëtare, që janë përdorur tradicionalisht prej tyre. Dhe këtu kemi shumë për të bërë, nga njëra bashki në tjetrën vetëdija e administratorëve vendorë është e ndryshme dhe cilësia e shërbimit po ashtu”, tha Kumbaro.


Ministrja Kumbaro shpalli vitin 2024 si vitin e pyjeve, gjatë të cilit do të vihet në zbatim një program me në fokus mbarështimin e ekonomive pyjore.


“Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit ka hartuar planet e mbarështimit për 47 ekonomi pyjore, ndërsa 15 bashki të tjera kanë hartuar vetë planet e mbarështimit për pyjet e kullotat e tyre, por jemi ende larg mbulimit të të gjithë territorit me plane mbarështimi.


Prandaj Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit ka vendosur që të shpallë sot, Vitin 2024 – Vitin e Pyjeve. Nga sot nis një kalendar pune me  plan veprimi, me një hartë pune që do të shtrihet përgjatë gjithë vitit 2023-2024 në emër të pyjeve”, përfundoi ministrja Kumbaro.


Takimi për mbarështimin (Foto ministria.al)

Takimi për mbarështimin (Foto ministria.al)

Agjencia Kombëtare e Pyjeve publikoi këto ditë Inventarin Kombëtar të Pyjeve dhe Kullotave, një aktivitet  që siguron informacion mbi fondin pyjor kombëtar dhe  që do të shërbejë për hartimin e politikave dhe strategjive të zhvillimit të sektorit pyjor, për një periudhë, të paktën 10-vjeçare.


“Vendosja e moratoriumit për ndalimin e prerjeve të pemëve ishte një tjetër rezultat i këtyre viteve të fundit.  Ngritja 3 vjet më parë pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri të pyjeve i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve është një tjetër hap i rëndësishëm që përtej decentralizmit të administrimit të përditshëm të ekonomive pyjore, janë menaxhim, shëndoshje e ekonomive pyjore nga bashkitë. Kemi Agjencinë Kombëtare të pyjeve që ka detyrën kryesore monitorimin, ndjekjen, përcaktimin e rregullave dhe së shpejti shtrirjen në territor me agjencitë e saj rajonale. Ajo tha se, “qeveria ka vazhduar të përmbush prioritetin për mundësimin e një kuadri ligjor që i përshtatet statusit aktual të pasurisë pyjore të vendit, ku bashkitë si pronare dhe administratore të kësaj pasurie kombëtare duhet të bëjnë të mundur që mbrojtja dhe rehabilitimi i tyre të arrihet nëpërmjet komuniteteve lokale që e bazojnë jetesën tek kjo pasuri kombëtare që janë përdorur tradicionalisht prej tyre dhe këtu kemi shumë punë për të bërë”, u shpreh  ministrja.


Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit ka hartuar planet e mbarështimit për 47 ekonomi pyjore, ndërsa 15 bashki të tjera kanë hartuar vetë planet e mbarështimit për pyjet e kullotat e tyre, por ende  nuk është mbuluar i gjithë territori i vendit me plane mbarështimi.