Mbështetja për firmat private, synimi për vitin 2023
2023-01-05 10:24:06

Foto nga VCG

Foto nga VCG

Zyrtarët dhe ekspertët mendojnë se rritja e besimit në treg dhe përpjekjet e shtuara për të mbështetur sektorin privat janë çelësi i një rikthimi ekonomik në vitin 2023. Të dhënat zyrtare tregojnë se firmat private në Kinë kontribuojnë në më shumë se 50 për qind të të ardhurave tatimore të vendit, 60 për qind të prodhimit të brendshëm bruto, 70 për qind të inovacionit teknologjik, 80 për qind të punësimit urban dhe përfaqësojnë 90 për qind të totalit të njësive të tregut.

Zyrtarët dhe ekspertët mendojnë se rritja e besimit në treg dhe përpjekjet e shtuara për të mbështetur sektorin privat janë çelësi i një rikthimi ekonomik në vitin 2023.

Zhao Chenxin, nënkryetari i Komisionit Kombëtar të Zhvillimit dhe Reformës, deklaroi se vendi do të punojë për të zgjidhur problemet me të cilat përballen ndërmarrjet private dhe për të lehtësuar rritjen e sektorit privat, duke u zotuar për shtimin e përpjekjeve për të hequr më tej barrierat ndaj aksesit në treg dhe duke inkurajuar pjesëmarrjen e sipërmarrjeve private në projektet kryesore strategjike kombëtare.

Zhao deklaroi në një intervistë për “Xinhua” se do të bëhen gjithashtu më shumë përpjekje për të zbatuar plotësisht sistemin e listës negative për aksesin në treg, për të ofruar mbështetje të fortë për ndërmarrjet private dhe për të lehtësuar barrën, veçanërisht për bizneset e vogla dhe mikro.

Me një bazë më të mirë dhe më shumë avantazhe që mbështesin rritjen, Kina ka besim në arritjen e një rikuperimi të përgjithshëm dhe përmirësim të performancës së saj ekonomike në vitin 2023, shtoi ai.

Deklaratat e Zhao erdhën pasi të dhënat nga Zyra Kombëtare e Statistikave (NBS) ofrojnë një pamje zyrtare të presioneve të shumta nga dobësimi i kërkesës dhe goditjet nga Covid-19.

Të dhënat e NBS-së treguan se fitimet nga firmat industriale të Kinës u tkurrën me një ritëm më të shpejtë në periudhën janar-nëntor 2022, pasi shpërthimet e reja të Covid-19 dhe rënia e kërkesës frenuan aktivitetin e fabrikave.

Fitimet industriale ranë 3.6 për qind në 11 muajt e parë të vitit 2022 krahasuar me një vit më parë pas një rënie prej 3 për qind në 10 muajt e parë. Veçanërisht, fitimet e sektorit privat ranë me 7.9 për qind në periudhën janar-nëntor, pas një rënie prej 8.1 për qind në 10 muajt e parë.

Wen Bin, kryeekonomist në “China Minsheng Bank”, tha se ndërsa shpërthimet e reja të Covid-19, sektori i dobët i pronave dhe ngadalësimi i eksporteve zvarritën rritjen e Kinës në vitin 2022, ekonomia ka të ngjarë të rritet në 2023 me zbatimin e masave të optimizuara të kontrollit të Covid-19 dhe mbështetje më të fortë politike.

Duke cituar Konferencën vjetore të Punës Ekonomike Qendrore të muajit të kaluar, Wen tha se në të u dërgua një mesazh i fortë për të mbështetur zhvillimin e sektorit privat, i cili do të ndihmojë në rritjen e besimit dhe pritshmërive të tregut.

Në konferencë u bë e ditur se trajtimi i barabartë i ndërmarrjeve shtetërore dhe private duhet të realizohet në mënyrë institucionale dhe në përputhje me ligjet, si dhe të rritet mbështetja për zhvillimin dhe fuqizimin e ekonomisë private dhe ndërmarrjeve private. Po ashtu, duhet të inkurajohet më shumë pjesëmarrje e kapitalit privat në ndërtimin e projekteve kryesore kombëtare.

Charlie Zheng, kryeekonomist në “Samoyed Cloud Technology Group Holdings Ltd”, theksoi rëndësinë e rritjes së besimit dhe vitalitetit të tregut. Sipas tij, sektori privat luan një rol kyç në stabilizimin e punësimit dhe mbështetjen e rimëkëmbjes ekonomike të Kinës.

Të dhënat zyrtare tregojnë se firmat private në Kinë kontribuojnë në më shumë se 50 për qind të të ardhurave tatimore të vendit, 60 për qind të prodhimit të brendshëm bruto, 70 për qind të inovacionit teknologjik, 80 për qind të punësimit urban dhe përfaqësojnë 90 për qind të totalit të njësive të tregut.

Wang Yiming, ish-zëvendësdrejtor i Qendrës Kërkimore të Zhvillimit të Këshillit të Shtetit, tha në një konferencë të fundit mbi rritjen e Kinës se një numër i madh i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme ende përballen me presione dhe vështirësi.

Për të ribalancuar rritjen këtë vit, Wang tha se qeveria duhet të optimizojë sistemin e ekonomisë së tregut, të ndërtojë më mirë një qeveri të orientuar drejt shërbimeve dhe të nxisë një mjedis biznesi që bazohet në parimet e tregut të rregulluara nga ligji dhe sipas standardeve ndërkombëtare.

“Po ashtu, më shumë përpjekje duhet të bëhen për të rritur besimin e konsumatorëve, për të inkurajuar zhvillimin e shëndetshëm të platformës ekonomike dhe për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të pronave”,- shtoi ai.