Zhvillimi me cilësi të lartë i “Një brez, një rrugë” ndihmon në trajtimin e sfidave
2022-12-01 10:43:37

Foto nga VCG

Foto nga VCG

Nisma “Një brez, një rrugë” është bërë një produkt publik ndërkombëtar i njohur dhe platformë bashkëpunimi. Projektet për të përmirësuar jetesën e njerëzve mund të jenë një mjet efektiv për të rritur ndjenjën e përmbushjes së njerëzve në vendet përgjatë kësaj nisme. Sipas Bankës Botërore, deri në vitin 2030, nisma “Një brez, një rrugë” mund të ndihmojë 7.6 milionë njerëz të shpëtojnë nga varfëria ekstreme dhe 32 milionë njerëz të shpëtojnë nga varfëria e moderuar.

Promovimi i lidhjes, hapjes dhe gjithëpërfshirjes është mënyra e vetme për të përballuar një botë që ka hyrë në një periudhë turbulence. Nisma “Një brez, një rrugë” mund të luajë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim.

Presidenti Xi Jinping përcaktoi kursin për të vazhduar avancimin e zhvillimit me cilësi të lartë të nismës “Një brez, një rrugë” në simpoziumin e tretë të nivelit të lartë të sapopërfunduar dhe parashtroi një sërë detyrash kryesore që duhen vënë në vend.

Ai demonstron vendosmërinë dhe besimin e Kinës në zgjerimin e hapjes me standarde të larta dhe promovimin e përbashkët të zhvillimit me cilësi të lartë të nismës “Një brez, një rrugë”.

Presidenti Xi gjithashtu mishëron rolin e Kinës si një vend i madh për të promovuar rimëkëmbjen ekonomike globale dhe për të ndërtuar një komunitet me një të ardhme të përbashkët për njerëzimin.

Të promovosh ndërtimin me cilësi të lartë të nismës “Një brez, një rrugë” do të thotë të lejosh më shumë vende dhe njerëz të përfitojnë prej saj. Për të arritur këtë, nevojiten besim më i fortë i ndërsjellë politik, më shumë mekanizma bashkëpunues dhe një rrjet më i mirë që lidh tokën, detin, ajrin dhe hapësirën kibernetike.

Ndërkohë, duhet bërë përpjekje për rritjen e tregtisë me vendet fqinje, zgjerimin e importeve të produkteve të cilësisë së lartë, nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar me kapacitet industrial dhe rritjen e lidhjes financiare dhe shkëmbimeve kulturore.

Për më tepër, duhet të inkurajohet bashkëpunimi në shëndetësi, zhvillimin e gjelbër, industrinë digjitale dhe inovacionin, pasi Kina do të vazhdojë të angazhohet në bashkëpunimin ndërkombëtar të përgjigjes ndaj pandemisë Covid-19, të mbështesë vendet në zhvillim në zhvillimin e energjisë së gjelbër dhe me karbon të ulët, të avancojë nismën e tregtisë elektronike në Rrugën e Mëndafshit dhe të promovojë një mjedis të hapur, të drejtë, të barabartë dhe jodiskriminues për përparimin e shkencës dhe teknologjisë.

Ndërsa Kina ka hyrë në një fazë të re zhvillimi, ka zbatuar filozofinë e re të zhvillimit dhe ka ndërtuar një model të ri zhvillimi, ajo do të sigurojë fuqi më të fortë, hapësirë më të madhe dhe një rrugë më të mirë për ndërtimin e përbashkët të nismës “Një brez, një rrugë”.

Duhet kuptuar se modeli i ri i zhvillimit që ndërton Kina nuk është aspak një qarkullim i brendshëm i mbyllur, por një qarkullim i dyfishtë vendas dhe ndërkombëtar i hapur dhe reciprokisht me përfitim. Sipas modelit të ri të zhvillimit, potenciali i tregut të Kinës do të stimulohet plotësisht për të krijuar më shumë kërkesë për vendet në mbarë botën. Kina do të hapë më tej derën e saj për botën e jashtme për të ndarë mundësitë e zhvillimit me vendet e tjera. Kina do të vazhdojë të thellojë bashkëpunimin ndërkombëtar dhe të arrijë përfitime reciproke dhe rezultate të favorshme me vendet e tjera.

Nisma “Një brez, një rrugë” është bërë një produkt publik ndërkombëtar i njohur dhe platformë bashkëpunimi. Projektet për të përmirësuar jetesën e njerëzve mund të jenë një mjet efektiv për të rritur ndjenjën e përmbushjes së njerëzve në vendet përgjatë kësaj nisme.

Institucionet financiare shumëpalëshe dhe kreditorët tregtarë mbajnë më shumë se tre të katërtat e borxheve totale të vendeve afrikane. Sipas Bankës Botërore, deri në vitin 2030, nisma “Një brez, një rrugë” mund të ndihmojë 7.6 milionë njerëz të shpëtojnë nga varfëria ekstreme dhe 32 milionë njerëz të shpëtojnë nga varfëria e moderuar.

Aktualisht, globalizimi ekonomik ka treguar një qëndrueshmëri të re dhe thirrja për ruajtjen e multilateralizmit dhe forcimin e komunikimit dhe bashkëpunimit është bërë më e fortë.

Përvoja në luftimin e pandemisë u ka treguar njerëzve të të gjitha vendeve se e ardhmja e të gjitha kombeve është e lidhur ngushtë. Multilateralizmi duhet të mbështetet me vendosmëri. Nisma “Një brez, një rrugë” është një mjet i mirë për ta arritur atë.