Gjallërimi rural i ndihmon banorët të jetojnë më mirë
2022-10-19 10:09:19

Strategjia e gjallërimit rural ka rezultuar në ndryshime të dukshme në  Zhanjiang. Qyteti ka bërë përpjekje të mëdha vitet e fundit për të zhvilluar një industri të përpunimit të produkteve bujqësore, duke përfshirë përpunimin e thellë të frutave dhe perimeve tropikale, produkteve ujore, produkteve blegtorale, ushqimeve të gatshme, drithërave, farave vajore, sheqerit, ushqimit të kafshëve dhe ilaçeve.

VCG

VCG

Qyteti ka ndërtuar 25 parqe industriale bujqësore moderne në nivel kombëtar dhe provincial, duke zënë vendin e parë në krahinë.

 

Pas vitesh kultivimi, fermerët në fshatin Buzheng, qyteti Zhanjiang, më në fund gjetën një model të ri zhvillimi për të nxitur bujqësinë lokale duke mbjellë pitayam ose fruta dragoi.

 

Fermeri vendas i pitayas, Li Jianqing zotëron rreth 20 hektarë për mbjellje. Pasi bëri biznes diku tjetër për më shumë se 20 vjet, ai u kthye në fshat në vitin 2020 dhe investoi 20 milionë juanë (2.8 milionë dollarë) në projektin e tij të mbjelljes së kësaj frute.

Deri në fund të vitit 2022, rendimenti i bazës pritet të arrijë në 22.5 tonë metrikë për hektar.

 

Baza e mbjelljes jo vetëm që krijoi një pasuri të konsiderueshme për fshatarët, por u bë një vend për vizitë dhe stërvitje.

Ajo ka tërhequr shumë fshatarë dhe u ka sjellë punësim afatgjatë. Ata mësojnë aftësi dhe fitojnë paga mujore.

 

Fermerët në fshat tani po rritin më shumë se 266.7 hektarë fruta pitaya në total, me një vlerë prodhimi vjetor prej më shumë se 80 milionë juanë.

 

VCG

VCG

Duke ecur nëpër fshat, njerëzit shohin makina që lëvizin në rrugë të pastra dhe të rregullta, dhe pemë e lule të mbjella në rrethinat e oborreve të fermave. Përveç frutave të dragoit, fshatarët mbjellin edhe produkte bujqësore, si kallam sheqeri dhe banane.

Ndryshimi i madh i fshatit Buzheng, është një shembull i arritjeve të Zhanjiang, pasi qyteti shtoi përpjekjet për të zbatuar strategjinë e gjallërimit rural.

 

Liu Hongbing, sekretar i Partisë i qytetit tha se me një sipërfaqe totale të mbjelljes prej më shumë se 2800 kilometra katrorë  me drithëra, Zhanjiang i ka kushtuar rëndësi të madhe industrisë bujqësore për një kohë të gjatë. Qyteti po përshpejton ritmin për të ndërtuar një sistem modern industrial rural, për të promovuar ndërtimin e fshatit dhe për të bërë arritje të reja në fushatën e tij të gjallërimit rural.

 

Në vitin 2021, vlera totale e prodhimit të bujqësisë, pylltarisë, blegtorisë dhe peshkimit në qytet arriti në 105.2 miliardë juanë, 9.1 për qind më shumë nga viti në vit.

 

Vlera e shtuar arriti në 65.9 miliardë juanë, 7.8 për qind më shumë nga viti në vit. Të ardhurat e disponueshme për frymë të banorëve ruralë ishin 20,693 juanë, 10.3 për qind më shumë nga viti në vit.

 

Qyteti ka ndërtuar 25 parqe industriale bujqësore moderne në nivel kombëtar dhe provincial, duke zënë vendin e parë në krahinë.

 

Linjat e produkteve janë zgjeruar me rrënjë zambaku uji, lule, xhenxhefil dhe produkte ujore. Industritë e tjera të favorshme po përmirësojnë shkallën dhe industrializimin e tyre.

 

Parqet industriale kanë tërhequr më shumë se 1,200 sipërmarrës në zonat rurale dhe kanë ofruar mundësi pune për më shumë se 87,500 fermerë në vitet e fundit, nga të cilat kanë përfituar më shumë se 58,000 familje.

 

Zhanjiang  ka bërë përpjekje të mëdha vitet e fundit për të zhvilluar një industri të përpunimit të produkteve bujqësore, duke përfshirë përpunimin e thellë të frutave dhe perimeve tropikale, produkteve ujore, produkteve blegtorale, ushqimeve të gatshme, drithërave, farave vajore, sheqerit, ushqimit të kafshëve dhe ilaçeve.

 

VCG

VCG

Aktualisht, nevojat e klientëve për gatime të gatshme po rriten ndjeshëm.

Në përgjigje të trendit, Zhanjiang ka krijuar një aleancë të industrisë së ushqimeve të gatshme dhe parqeve industriale shtesë. "Wuchuan  Roast Fish",  "Zhanjiang  Prawn" dhe "Naozhou Abalone" janë ndër disa marka të famshme.

Qarku Xuwen synon të përshpejtojë ndërtimin e një sistemi modern tregu për produktet bujqësore.

Qyteti  po planifikon më shumë qendra tregtare të produkteve bujqësore për t'u shërbyer partnerëve globalë.

Mjedisi i jetesës në rajonet rurale të qytetit gjithashtu është përmirësuar ndjeshëm. Qyteti krijoi fonde higjienike dhe pastrimi për të mbështetur projektet në fshatra dhe gjithashtu ngriti sistemet e grumbullimit dhe transportit të plehrave.

 

Zhanjiang është fokusuar në ndërtimin e një fshati të bukur dhe zhvillimin e turizmit rural në të njëjtën kohë, duke u mbështetur te   avantazhet natyrore, kulturore, industriale, të ekologjisë së gjelbër dhe të tjera.

Duke promovuar integrimin e bujqësisë, kulturës dhe turizmit, zonat rurale kanë gjeneruar një forcë të re për të nxitur zhvillimin industrial në Zhanjiang .

 

 

Një fshat është bërë një faktor kyç kombëtar për turizmin rural; një qark, tre qytete dhe njëzet e tetë vende janë rekomanduar si zona të demonstrimit të bujqësisë dhe turizmit rural në Guangdong. Pesëmbëdhjetë fshatra janë rekomanduar si fshatrat e veçuara të kulturës dhe turizmit të Guangdong me 13 rrugë turistike rurale në dispozicion.