Përfaqësuesi i FAO-s vlerëson kontributet e Kinës
2022-10-19 10:38:13

40 vjet nga hapja e zyrës së përfaqësimit në Kinë, përfaqësuesi i Organizatës së OKB-së për Ushqimin dhe Bujqësinë, Carlos Watson, analizon arritjet e Kinës në  zhvillimin bujqësor në veçanti dhe mbështetjen ndaj nismave të FAO-s. Në artikullin në vijim marrë nga “China Daily”, me titull “Përfaqësuesi i FAO-s vlerëson kontributet e Kinës”,  Watson, përveç kontributeve financiare, vlerëson edhe ndarjen e përvojës së shtetit kinez dhe zgjidhjet praktike teknologjike dhe të politikave bujqësore me vendet në zhvillim.

 

VCG

VCG

Për disa dekada, Kina ka qenë e përkushtuar për të ndihmuar vendet në zhvillim të arrijnë objektivat e tyre të zhvillimit dhe për të promovuar rritjen e tyre bujqësore dhe sigurinë ushqimore.

Carlos Watson, përfaqësues i Organizatës së OKB-së për Ushqimin dhe Bujqësinë në Kinë, tha se ky vit shënon një vit shumë të veçantë për FAO-n, 40 vjetorin e hapjes së zyrës së saj të përfaqësimit në Kinë.

“Që atëherë, vendi ka bërë arritje të pabesueshme në zhvillim, me zhvillimin bujqësor dhe atë rural në krye”,- tha ai. "FAO është jashtëzakonisht krenare që ka qenë në gjendje të shoqërojë dhe mbështesë Kinën në këtë udhëtim. FAO dëshiron të vazhdojë udhëtimin me Kinën në mbështetje të përmbushjes së Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe më gjerë".

 

Watson tha se Kina është një avokate e fortë e nismave të shkëmbimit teknik dhe shkëmbimit të njohurive Jug-Jug. Ishte një nga vendet e para që mori pjesë në iniciativën e FAO-s për Bashkëpunimin Jug-Jug dhe që atëherë është përfshirë në mënyrë aktive.

 

Në vitin 1996, Kina nisi një projekt të veçantë si pjesë e Programit të Bashkëpunimit Jug-Jug të FAO-s në kuadrin e Programit Special për Sigurinë Ushqimore. Që atëherë, ajo ka vepruar si një pjesëmarrëse dhe mbështetëse e rëndësishme e programit.

 

"Kjo është në përputhje me trendin në ndryshim, nga ndihma e njëanshme e zhvillimit nga FAO në Kinë, në bashkëpunimin e dyanshëm në ndarjen e përvojës së Kinës me botën",- tha Watson.

 

Në vitin 2009, qeveria kineze siguroi fonde të konsiderueshme për krijimin e një Fondi të Mirëbesimit të Bashkëpunimit Jug-Jug, që ishte një moment historik në zhvillimin e partneritetit FAO-Kinë, duke e ngritur bashkëpunimin në një nivel të ri. Deri sot, një total prej 130 milionë dollarësh janë dhënë për të mbështetur përpjekjet e FAO-s në zbutjen e varfërisë dhe rritjen e sigurisë ushqimore, tha ai.

 

Përveç kontributeve të saj financiare, Kina ka ndarë përvojën e saj të konsiderueshme dhe zgjidhjet praktike teknologjike dhe të politikave bujqësore me vendet në zhvillim.

"Përmes shkëmbimit të njohurive dhe shkëmbimit të ekspertizës dhe teknologjisë midis vendeve në zhvillim, programi synon të përmirësojë sigurinë ushqimore dhe të ushqyerit, të reduktojë varfërinë rurale, të angazhojë gratë dhe të rinjtë nga  zonat rurale, të krijojë elasticitet dhe të zhvillojë kapacitetet lokale për të kontribuar në Agjendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm”,- tha Watson.

 

Në vazhdim, programi i Bashkëpunimit Jug-Jug do të kërkojë të mbështesë vizionin e Kinës për një të ardhme të përbashkët për njerëzimin, duke nxitur ndikim të qëndrueshëm në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së dhe duke mbështetur njohjen e kontributit të Kinës në peizazhin e zhvillimit ndërkombëtar.

 

 

VCG

VCG

 

“Në vitet e ardhshme, Kina pritet të forcojë më tej partneritetin e saj të bashkëpunimit me FAO-n dhe vendet e tjera në zhvillim, për të nxitur sinergjitë dhe komplementaritetet midis prioriteteve të përbashkëta”, - tha ai.

 

Watson tha se bota përballet me kriza të shumta të mbivendosura nga pandemia Covid 19, konflikti ushtarak, çmimet në rritje, inflacioni, rëniet ekonomike dhe ndryshimet klimatike, të cilat të gjitha po ndërpresin zinxhirët ushqimorë kombëtarë dhe ndërkombëtarë dhe po shkaktojnë një rritje të varfërisë, urisë dhe pabarazisë.

 

“Konsensusi ndërkombëtar është rritur rreth idesë se transformimi i sistemeve agroushqimore drejt efikasitetit, elasticitetit, gjithëpërfshirjes dhe qëndrueshmërisë më të madhe është një kusht thelbësor për realizimin e Agjendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm”, - tha ai.

 

Samiti i Sistemeve Ushqimore i mbledhur në vitin 2021 bëri thirrje që të ndiqen pesë pista, duke përfshirë sigurimin e aksesit në ushqime të sigurta për të gjithë, kalimin në modele të qëndrueshme të konsumit, nxitjen e prodhimit pozitiv ndaj natyrës, avancimin e jetesës së barabartë dhe forcimin e rezistencës ndaj dobësive, goditjeve dhe stresit.

 

Ai shtoi se zinxhiri global i furnizimit me ushqim duhet të bëhet i larmishëm. Kjo mund të bëhet, së pari, duke rritur qëndrueshmërinë e sistemeve agro-ushqimore duke ofruar rrugë të shumta për prodhimin, sigurimin dhe shpërndarjen e ushqimit dhe, së dyti, duke krijuar një mjedis mundësues që përmban menaxhim të përmirësuar të rrezikut, qeverisje gjithëpërfshirëse, aplikacione teknike të avancuara dhe inovacion që kërkojnë zinxhirët elastikë dhe të qëndrueshëm të furnizimit me ushqime.

 

VCG

VCG

"Ia vlen të theksohet gjithashtu se kapacitetet e prodhuesve në shkallë të vogël, bizneseve dhe familjeve të cenueshme duhet të rriten si një element themelor i zinxhirëve elastikë të furnizimit me ushqime",- tha Watson.

 

Në kontekstin e Kinës, FAO po punon me homologët kombëtarë për të zbatuar Kornizën e Programimit të Vendit 2021-2025, e cila përfshin dy objektiva gjithëpërfshirëse mbi transformimin e sistemeve agro-ushqimore dhe elasticitetin e tyre.

 

Në këtë kuadër, FAO shpreson të bashkëpunojë me Kinën në mbështetje të prioriteteve dhe nevojave të zhvillimit kombëtar të saj dhe të ndihmojë vendin të promovojë dhe të marrë pjesë në zhvillimin ndërkombëtar, tha ai.