Transformimi digjital krijon lloje të reja punësimi në Kinë
2022-10-04 10:22:14

Foto nga Xinhua

Foto nga Xinhua

Kina ka shtuar 158 profesione të reja në listën e saj të profesioneve të njohura që nga viti 2015, sipas Ministrisë së Burimeve Njerëzore dhe Sigurimeve Shoqërore. Lista e rishikuar identifikon 97 profesione që lidhen me sektorët digjitalë.

Transformimi digjital dhe inovacioni teknologjik kanë sjellë profesione të reja, që kërkojnë aftësi dhe njohuri të reja në industri të ndryshme mes përpjekjeve të Kinës për të promovuar zhvillim me cilësi të lartë.

Kina ka shtuar 158 profesione të reja në listën e saj të profesioneve të njohura që nga viti 2015, sipas Ministrisë së Burimeve Njerëzore dhe Sigurimeve Shoqërore. Puna për rishikimin e profesioneve nisi në prill të vitit të kaluar, për të përditësuar edicionin e lëshuar në 2015.

Kjo e çon numrin total të profesioneve në listën e rishikuar rishtazi në 1,639, sipas ministrisë. Rritja e valëve digjitale ka ndikuar në tregun e punës në mënyra të ndryshme, për shembull, duke ofruar më shumë lloje të punës. Lista e rishikuar identifikon 97 profesione që lidhen me sektorët digjitalë.

Masa është krijuar për të përmbushur kërkesat e punësimit të ekonomisë digjitale në lulëzim dhe për të mbështetur zhvillimin e saj, veçanërisht në inovacionin teknologjik dhe ndërtimin e ekipit të talenteve, tha Wu Liduo, drejtor i një qendre udhëzimi teknik për trajnimin e punësimit të ministrisë.

Një program është nisur për të ofruar trajnime për inxhinierët e teknologjisë digjitale, i cili mbulon rreth 80,000 njerëz çdo vit, tha Li Jinsheng, një zyrtar në ministri.

Ekonomia digjitale e Kinës u rrit me një normë mesatare prej 15.9% nga 2012 në 2021. Gjatë kesaj periudhe pjesa e ekonomisë digjitale ne PBB u zgjerua nga 20.9% në 39.8% , duke përfaqësuar një rritje vjetore mesatare prej rreth 2.1 pikë përqindje, sipas një libri të bardhë mbi ekonominë digjitale globale të publikuar nga Akademia e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit të Kinës.

Edicioni i fundit i listës përmban gjithashtu profesione brenda industrive në zhvillim të vendit si inxhinieria kriptografike, menaxhimi i karbonit dhe teknologjia financiare. Me shtimin e llojeve të reja të vendeve të punës në listë, pritet të nxisë zhvillimin e industrive të ndërlidhura, të rrisë punësimin dhe të forcojë arsimin dhe trajnimin profesional.

Në vitin 1999, Kina botoi librin e saj të parë referues mbi klasifikimet profesionale.  Në vitin 2010, Kina filloi rishikimin e librit të referencës duke shtuar lloje të reja të punës dhe botoi botimin e rishikuar të librit të referencës në 2015.

Ministria tha se janë bërë përpjekje për të formuluar standarde kombëtare për profesionet e reja dhe për të nisur kurse trajnimi profesional për të kultivuar më shumë talent. Kina ka rritur shpenzimet nga buxheti i saj i përgjithshëm publik për përmirësimin e jetesës së njerëzve dhe mbajtjen e tregut të punës të qëndrueshëm këtë vit.

Shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe punësimin arritën në 2.53 trilion juanë (rreth 365.05 miliardë dollarë amerikanë) në tetë muajt e parë të 2022, 6.6 për qind më shumë nga viti në vit, treguan të dhënat nga Ministria e Financave.