Studimi i Kushtetutës me presidentin Xi Jinping

2018-03-18 10:20:52 CRI Komenti juaj Printoni


1.

Kushtetuta është ligji themelor i shtetit dhe baza e përgjithshme e qeverisjes së vendit që ka statusin, efektin dhe autoritetin ligjor më të lartë. Kushtetuta është dokumenti themelor i përgjithshëm, i qëndrueshëm dhe afatgjatë.

---Më 4 dhjetor 2012, presidenti Xi Jinping mbajti një fjalim të rëndësishëm gjatë ceremonisë së 30-vjetorit të hartimit të kushtetutës.

2.

Çdo organizatë ose individ duhet të veprojë brenda kuadrit të Kushtetutës dhe ligjit. Të gjithë qytetarët, organizatat shoqërore dhe agjencitë shtetërore duhet ta përdorin Kushtetutën dhe ligjet si kod sjelljeje, të ushtrojnë të drejtat ose kompetencat e tyre dhe të zbatojnë detyrat ose përgjegjësitë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet.

---Më 23 shkurt 2013, Xi Jinping thekson zbatimin e Kushtetutës gjatë studimit të katërt në grup me Byronë Politike të Komitetit Qendror të 18-të.

3.

Partia jo vetëm i udhëheq njerëzit të formulojë ligje kushtetuese, por gjithashtu i drejton ata t'i zbatojnë ligjet. Partia duhet të veprojë brenda kuadrit ligjor kushtetues për të siguruar që ajo drejton formulimin e ligjeve, siguron zbatimin e tyre dhe merr drejtimin e respektimit të ligjit.

---Më 7 janar 2014, Xi Jinping thekson rolin kushtetues të partisë në Konferencën Qendrore të Punës Politike dhe Ligjore

4.

Kushtetuta është ligji themelor i vendit. Që të jemi të vendosur për qeverisjen e vendit sipas ligjit, së pari duhet t'i përmbahemi parimit të qeverisjes në përputhje me kushtetutën, veprimin e administratës sipas ligjit dhe respektimin e parimit qeverisës sipas Kushtetutës.

Më 5 shtator 2014, Xi Jinping mbajti një fjalim të rëndësishëm në Konferencën e 60-vjetorit të krijimit të Asamblesë Popullore Kombëtare.

5.

Respektimi i qeverisjes kushtetuese të vendit dhe qeverisja sipas kushtetutës përfshin mbështetjen pa rezerva të statusit udhëheqës të Partisë Komuniste të Kinës siç përcaktohet nga Kushtetuta dhe këmbënguljen në sistemin shtetëror të diktaturës demokratike të popullit dhe sistemit të Asamblesë Kombëtare Popullore.

---Më 2 shkurt 2015, Xi Jinping mbajti një fjalim të rëndësishëm për studimin dhe zbatimin e frymës së Plenumit të 4-t të Komitetit Qendror të 18-të të PPK-së me udhëheqës të provincave, me temë: Promovimi gjithëpërfshirës i sundimit të ligjit

6.

Ne duhet të intensifikojmë popullarizimin universal, të ndërtojmë një kulturë ligjore socialiste dhe të vendosim konceptin e sundimit të ligjit, supremacinë e së drejtës kushtetuese dhe barazinë para ligjit. Organizatat partiake në të gjitha nivelet dhe të gjithë anëtarët e partisë duhet të marrin rolin udhëheqës në respektimin e përdorimit të ligjit. Asnjë organizatë ose individ nuk mund ta ketë privilegjin ta tejkalojë ligjin kushtetues.

---Më 18 tetor 2017, sekretari i përgjithshëm Xi Jinping raporton në Kongresin e 19-të të partisë në emër të Komitetit Qendror të 18-të.

7.

Duhet të vazhdojmë të mësojmë nga të rinjtë, të ndërthurim edukimin ligjor kushtetues në sistemin arsimor kombëtar dhe të udhëzojmë të rinjtë për të zotëruar njohuri ligjore kushtetuese që nga mosha e vogël, për të krijuar një vetëdije ligjore kushtetuese dhe për të zhvilluar zakonin e respektimit të ligjit. Është e domosdoshme të përmirësohet sistemi i studimit të ligjeve kushtetuese nga administrata, të promovohen zyrtarë udhëheqës për të forcuar studimet kushtetuese, rritur vetëdijen kushtetuese dhe për të marrë drejtimin në respektimit të kushtetutës.

---Më 24 shkurt 2018, Xi Jinping thekson përfshirjen e edukimit kushtetues në programin mësimor, gjatë studimit të katërt në grup të Byrosë Politike Qendrore të PPK-së.

Mrekulli
Lajmet Kryesore