Para se të dalni me një plan përfundimtar për t'u marrë me refuzimin e shkollës së fëmijës suaj, është e rëndësishme të kuptoni arsyen përse fëmija juaj refuzon të shkojë në shkollë. Qendra e Studimit të Fëmijëve të Universitetit të Nju Jorkut identifikon katër arsye kryesore që fëmijët refuzojnë të shkojnë në shkollë. Fëmija juaj mund të refuzojë të shkojë në shkollë:


Lexoni>>>

Lodrat e fëmijëve, higjena, rreziku fizik dhe psikologjik


-Për t'u larguar nga ndjenja e keqe. Ai po përpiqet të shmangë diçka në shkollë që shkakton ankth, depresion ose ndjenja të tjera të shqetësimit.

-Për të shmangur ndërveprimet sociale ose vlerësimin publik. Ai ka shqetësime në situata sociale, probleme me ndërveprimet e shokëve dhe shoqeve ose shqetësohet se si do të bëjë ai në situatat e testimit në klasë.

-Për të marrë vëmendjen. Zemërimi dhe ankthi i ndarjes mund të jetë një mënyrë për të marrë vëmendjen që dëshiron.

-Për të marrë një lloj shpërblimi jashtë shkollës. Kjo mund të jetë aq e thjeshtë sa të jesh në gjendje të shikosh televizor ose të luash video lojëra në shtëpi.

Refuzimi i tij shkollor mund të jetë për një kombinim të këtyre faktorëve, por për sa kohë që ai po përforcohet, sjellja do të vazhdojë. Sjellja nuk përforcohet vetëm nga shpërblimi, por edhe përforcohet nga shmangia e suksesshme e një stresori.

Mënyrat që mund të përgjigjeni:

-Pyesni fëmijën tuaj se çfarë është e vështirë për ta në shkollë. Ju mund të kuptoni që fëmija juaj ka vështirësi në një subjekt ose në një detyrë. Gërmoni pak më thellë për të parë nëse mund t'i ndihmoni ata të gjejnë një mënyrë për ta lehtësuar punën, ose nëse duhet të kontaktoni mësuesin e fëmijës suaj për t'u bërë të ditur se fëmija juaj po lufton pavarësisht rezultateve jo të mira.

Fëmijët do të donin që të bënin detyrat e shtëpisë në një kohë tjetër, pasi koha e tyre aktuale për të bërë detyrat e shtëpisë ndërpret diçka tjetër që ata do të donin të bënin. Përgjigjuni kësaj duke rishikuar rutinën e detyrave të shtëpisë për të parë nëse mund të akomodoni aktivitetet e tjera dhe të vazhdoni të kryeni detyrat e shtëpisë.

Fëmijëve nuk i pëlqejnë ideja për të pasur punët e shkollës jashtë shkolle. Nëse do të caktojnë detyrat e shtëpisë dhe sa të caktohen është një temë që vazhdimisht shqyrtohet nga mësuesit. Fëmija juaj mund të kalojë kohë cilësore me familjen në shtëpi duke luajtur, ndërsa shkolla duhet të jetë vendi për të mësuar. Mos e ngarkoni shumë fëmijën tuaj se mësuesit me të vërtetë i kuptojnë këto shqetësime. Mësuesit e sotëm duhet të vendosin se çfarë është më e mira për nxënësit e tyre dhe shpeshherë një kohë e bukur e kaluar me familjen në shtëpi është ajo që do të sjellë të mësuarit më të mirë të fëmijës në shkollë.

Lidhur me refuzimin e shkollës për Grupin Mediatik të Kinës përgjigjet Dr. Elona Dashi, Psikiatre për fëmijë dhe adoleshentë:

Dr. Elona Dashi: “Refuzimi i shkollës ndodh në 2-5 përqind të fëmijëve dhe mendohet që grupmoshat më të shpeshta janë 5-6 vjeç si dhe grupmosha 10-11 vjeç. Përsa i përket arsyeve apo faktorëve që sjellin refuzimin e shkollës, duhet menduar nëse jemi përpara atyre që ne i konsiderojmë situata apo periudha tranzicioni. Periudha tranzicioni konsiderohen ato periudha të cilat shoqërohen me ndryshime të mëdha jo vetëm në jetën e individit, fëmijës, por shpesh janë ndryshimet që prekin të gjithë familjen siç mund të jenë; ndryshimi i qytetit, i shtetit, ndryshimi i shkollës, divorci i prindërve apo largimi dhe vdekja e një të afërmi. Të gjitha këto konsiderohen periudha tranzicioni të cilat sjellin tek fëmija refuzimin e shkollës. Arsye të tjera ku duhet të jemi të vëmendshëm kur ndodh refuzimi i shkollës janë; shpesh fëmija e përdor refuzimin e shkollës për t’ju shmangur stimujve negativë, apo situatave të ndryshme sociale që ndodhin në shkollë, siç mund të jetë dhe fenomeni i bullizmit. Refuzimi i shkollës mund të përdoret edhe si një strategji për të fituar vëmendje apo shpërblime nga ana e prindërve. Prandaj është e rëndësishme të jemi të kujdesshëm, kur ndodhemi përpara këtyre fenomeneve të refuzimit të shkollës, në mënyrë që të bëjmë një vlerësim sa më të kujdessshëm të këtyre fëmijëve”, thotë psikiatrja.

CMG: Cilat janë pasojat e refuzimit të shkollës?

Dr. Elona Dashi: “Ndonëse në shumicën e rasteve nuk i kushtohet rëndësia e duhur dhe merret thjesht si një kapriço, refuzimi i shkollës, studimet tregojnë se refuzimi i shkollës shoqërohet me pasoja si afatshkurtra dhe afatgjata. Kur flasim për pasojat afatshkurta, i referohemi numrit të mungesave, të cilat shpesh mund të bëhën shkak për përjashtimin nga shkolla, braktisja dhe lënia përgjysmë e vitit akademik, ndërsa kur flasim për pasoja afatgjata flasim për individë të cilët mund të mos vazhdojnë më fare me frekuentimin e shkollës, të bëjnë braktisjen e shkollës dhe kjo padyshim që do të sjellë pasoja sepse do jenë individë të paarsimuar dhe po ashtu do të shoqërohet me pasoja sociale siç janë, mos frekuentimi i shoqërisë shkollore, braktisja e shoqërisë, izolimi në vetvete, etj. Këto janë të gjitha pasoja që prekin jo vetëm individin, por prekin gjithë familjen e tij”, shton mjekja psikiatre Dashi.

CMG: Si duhet të sillen prindërit ndaj fëmijëve në këto raste?

Dr. Elona Dashi: “Kur prindi ndodhet përpara situatave të tilla është e rëndësishme që të kërkojë ndihmën e duhur tek specialisti. Ndihma në rastin konkret ka të bëjë së pari me përjashtimin e shkaqeve të tjerë klinikë të cilët mund të sjellin refuzimin e shkollës siç mund të jetë; fobia shkollore apo ankthi i ndarjes. Bashkë me shkollën, psikologun e shkollës, mësuesin, ndërtohet një strategji për të evidentuar faktorët të cilët mund të sjellin refuzimin e shkollës. Më pas duhet strategjia për të ndërhyrë, e për të shmangur këtë lloj refuzimi nga ana e fëmijës, si dhe rikthimin e tij gradualisht në shkollë” përfundon Dr. Elona Dashi, Psikiatre për fëmijë dhe adoleshentë.

Intervistoi : Sava Lena