"Mbushja e vogël e drithërave" bie zakonisht më 21 ose 22 maj sipas kalendarit ndërkombëtar, kur azimuti diellor është 60 gradë. Në vitin 2022, "Mbushja e vogël e drithërave" fillon më 21 maj. "Mbushja e vogël e drithërave" do të thotë se kokrrat e të lashtave fillojnë të mbushen, por nuk janë të plota (të mëdha) tërësisht. Ky është një term që pasqyron ndryshimet fenologjike. E ashtuquajtura "fenologji" tregon veprimtari të caktuara biologjike periodike, të cilat lidhen ngushtë me ndryshimet e klimës, si për shembull lëshimi i sythave, lulëzimi dhe frytëzimi i bimëve, gjumi dimëror, lindja dhe shtegtimi i kafshëve etj. Këto veprimtari biologjike kufizohen nga ndryshimet klimatike.

[Foto: VCG]

[Foto: VCG]

Sipas një thënieje të lashtë kineze, në fazën stinore "Mbushja e vogël e drithërave" ka tre veprimtari fenologjike: gjethet dhe degët e maruleve rriten të shëndetshme; disa bimë barishtore që “pëlqejnë” motin e vrenjtur, fillojnë të thahen nën diellin e fortë; grunjërat fillojnë të piqen.

[Foto: VCG]

[Foto: VCG]

Thëniet e përhapura në krahinat jugore të Kinës i kanë shtuar kuptime të reja fazës "Mbushja e vogël e drithërave". Fjala "mbushje" është përdorur për të përshkruar sasinë e reshjeve. Një shprehje thotë se "gjatë fazës së 'Mbushjes së vogël të drithërave', nëse reshjet nuk janë të mjaftueshme, kjo do të shkaktojë tharjen e tokës, si dhe do të ndikojë në artisjen e fidanëve të orizit." Në fakt, "Mbushja e vogël e drithërave" është një fazë e përshtatshme për artisjen e fidanëve të orizit.

[Foto: VCG]

[Foto: VCG]

Faza stinore "Mbushja e vogël e drithërave" nis në dhjetëditorin e 3-të të majit, kur temperatura rritet dukshëm dhe sëmundjet e lëkurës përhapen shumë. Në drejtim të ruajtjes së shëndetit gjatë "Mbushjes së vogël të drithërave", do t'ju shpjegojmë më parë veçanërisht një parim të rëndësishëm të mjekësisë kineze: "Para shfaqjes së sëmundjes, duhet të bëjmë gjëra të ndryshme për ta parandaluar atë." Në këtë parim mishërohen dy teori të mjekësisë kineze: së pari, trupi njerëzor është një objekt organik, i cili lidhet ngushtë me mjedisin e jashtëm, prandaj njeriu duhet të mësojë parimet e natyrës dhe t'u përgjigjet ndryshimeve të saj, duke realizuar bashkërendimin ndërmjet trupit të vet dhe mjedisit të jashtëm; së dyti, sëmundjet njerëzore lidhen ngushtë me dy elemente: faktorin pozitiv dhe faktorin negativ. Faktori negativ është kushti i rëndësishëm që shkakton sëmundjen, pamjaftueshmëria e faktorit pozitiv në trupin njerëzor është arsyeja dhe baza e brendshme për ndodhjen e sëmundjes. Por nuk mund të mohojmë se, në raste të veçanta, faktori i jashtëm negativ mund të ruajë rolin kryesor për sëmurjen. Prandaj, për parandalimin e sëmundjeve, duhet t'u kushtojmë vëmendje të madhe forcimit të faktorit pozitiv dhe shmangies së dëmeve që mund të vijnë nga faktori negativ.

Të sëmurët me sëmundje të ndryshme lëkure duhet të hanë më shumë perime dhe fruta, si sojën, trangullin, kungullin, kërpudhën, rrënjët e lotusit, karotën, domaten, shalqirin dhe mishin e rosës. (Shy Guan)