Njerëzimi ka vetëm një shtëpi: Tokën. Por ajo nuk është vetëm e jona. Ne ndajmë planetin tonë të bukur - këtë mermer mahnitës blu - me miliona specie të tjera dhe ekzistenca jonë është e ndërthurur me të tyren. Për hir të të gjitha gjallesave, ne duhet të sigurojmë një planet të shëndetshëm.

Kjo e vërtetë e thjeshtë, por e rëndësishme, u reflektua këtë vit në temën e Ditës Ndërkombëtare të Diversitetit Biologjik: "Ndërtimi i një të ardhmeje të përbashkët për të gjithë jetën". Kjo temë nuk mund të ishte më bindëse, sepse aktualisht po e zhgënjejmë Tokën Mëmë.

Planeti është në një pikë thyerjeje. Me 75 për qind të tokës së planetit dhe dy të tretat e oqeaneve të saj të prekura nga njerëzit, përçarja mjedisore po përshkallëzohet me një ritëm të paprecedentë. Rreth 150 deri në 200 specie po zhduken çdo ditë dhe një e pesta e të gjitha kombeve mund të shohin kolapsin e ekosistemeve për shkak të shkatërrimit të habitateve të kafshëve të egra. Përveç kësaj, emetimet e karbonit janë më të larta se kurrë. Që bota të mund të mbështesë brezat e ardhshëm, ne duhet të rregullojmë rrënjësisht marrëdhënien tonë të prishur me natyrën.

VCG

Për këtë qëllim, në pjesën e parë të samitit COP15 të Konventës për Diversitetin Biologjik, pamë të ndërmerreshin disa hapa të rëndësishëm. Komuniteti ndërkombëtar u bashkua për të nënshkruar Deklaratën Kunming, duke rënë dakord për veprime të integruara për mbrojtjen e biodiversitetit në mbarë botën.

Kina njoftoi gjithashtu krijimin e Fondit të Biodiversitetit Kunming prej 1.5 miliardë juanësh (223 milionë dollarë) për të mbështetur përpjekjet e ruajtjes në vendet në zhvillim dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Programi i OKB-së për Mjedisin do të ofrojnë mbështetje në funksionimin e tij.

Megjithatë, për të mbrojtur vërtet natyrën për të ardhmen, ne duhet të shohim ndryshime më të gjera dhe më të shpejta. Në veçanti, ka disa fusha ku do të jetë kritik avancimi i progresit.

Së pari, ne duhet të vazhdojmë të forcojmë sinergjitë ndërmjet mënyrës se si trajtojmë mbrojtjen e biodiversitetit dhe ndryshimet klimatike. Ekosistemet që po shkatërron ndryshimi i klimës jo vetëm që sigurojnë habitate për kafshët e egra, por gjithashtu thithin gazrat serrë. Në fakt, Akademia Kineze e Shkencave zbuloi se nga viti 2001 deri në vitin 2010, izolimi vjetor i karbonit nga ekosistemet tokësore ishte i barabartë me kompensimin e 14.1 për qind të emetimeve të karburanteve fosile të Kinës. Kështu, do të jetë kritike që këto sfida të ndërlidhura të trajtohen së bashku.

Së dyti, financimi i biodiversitetit duhet të rritet dhe të zgjerohet. Ne kemi nevojë për 824 miliardë dollarë çdo vit për të mbështetur biodiversitetin. Megjithatë, bota aktualisht shpenzon vetëm 142 miliardë dollarë për ruajtjen e biodiversitetit, pak më shumë se 0.1 për qind e PBB-së totale globale. Kjo shumë është jashtëzakonisht e pamjaftueshme. Ne kemi një boshllëk prej pothuajse 700 miliardë dollarësh për themelin e gjithçkaje që vlerësojmë.

VCG

VCG

Situata përkeqësohet edhe nga fakti se qeveritë shpenzojnë rreth 500 miliardë dollarë në vit për investime që dëmtojnë biodiversitetin, veçanërisht subvencionet bujqësore.

Iniciativa globale e UNDP-së për Financimin e Biodiversitetit punon për të shumëfishuar burimet për përpjekjet e ruajtjes dhe për të përmirësuar efektivitetin e tyre. Nisja e saj në Kinë do të ndihmojë në nxitjen e partnerëve publikë dhe privatë për të rritur financimin për investime pozitive për natyrën.

Së treti, angazhimi i sektorit privat në mbrojtjen e mjedisit është thelbësor. Pa investime private, hendeku i financimit për të mbështetur biodiversitetin do të jetë shumë më i vështirë të mbyllet. Por kontributet nga sektori i biznesit duhet të shkojnë përtej përgjegjësisë sociale të korporatës dhe filantropisë. Qëndrueshmëria duhet të vihet në qendër të strategjive të biznesit.

Për kompanitë, kjo nuk është vetëm për të pasur një përgjegjësi morale. Forumi Ekonomik Botëror vlerëson se një ekonomi e re me natyrë pozitive mund të gjenerojë deri në 10.1 trilion dollarë në vlerë vjetore të biznesit dhe të krijojë 395 milionë vende pune deri në vitin 2030.

Së fundi, me pjesën e dytë të samitit të biodiversitetit COP15 që do të mbahet më vonë këtë vit, është një mundësi për të njohur rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar. Nevoja për të ruajtur biodiversitetin dhe për të siguruar një mjedis të shëndetshëm është një sfidë globale, që nuk ndalet në kufij.

VCG

VCG

Vendet duhet të punojnë së bashku nëse njerëzimi do të ketë sukses në mbrojtjen e planetit. Arritja e konsensusit për miratimin e një kuadri ambicioz, specifik dhe të matshëm të biodiversitetit global pas vitit 2020, mbështetur nga financimi i nevojshëm, do të përfaqësojë njohjen ndërkombëtare të këtij fakti dhe për këtë arsye është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe urgjente.

Duke punuar së bashku, vendet mund të krijojnë një botë ku njerëzimi dhe natyra jo vetëm që bashkëjetojnë, por edhe lulëzojnë.