Gjatë pothuajse 50 viteve të fundit, popullsia e botës ka një prirje rënieje të pashembullt të ritmit të lindjeve. Njerëzit, pavarësisht në vendet e pasura apo të varfëra, po lindin më pak fëmijë dhe kjo sipas demografëve ka çuar në plakje të popullatës në shkallë botërore.

Do të përqëndrohemi te Kina, e cila dikur përballej me mbipopullim ndërsa tani me plakjen e popullsisë, fenomen që ndoshta po ndodh me ritme më të shpejtë se në çdo vend tjetër.

Në vitin 1999, pjesa e popullatës 60 vjeç e lart në Kinë arriti në 10 për qind, duke çuar në një shoqëri të moshuar. Në vitin 2019, përqindja e njerëzve të moshës 60 vjeç e lart arriti në 18.1 për qind. Ndërsa plakja e popullsisë vijon të thellohet, kjo do të ketë një ndikim gjithëpërfshirës, sidomos në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror.

Tridhjetë vjet më parë, numri i fëmijëve të moshës 0-14 ishte katër herë më i lartë se i të moshuarve të moshës 60 vjeç e lart. Tani, popullsia e të dy grupeve është në thelb e njëjtë. Pas 30 vjetësh, pjesa e popullsisë së moshuar do të jetë 2.5 herë më e madhe se ajo e fëmijëve. Me këtë ritëm, Kina do të ketë popullsinë e plakur më të madhe në botë për një kohë të gjatë.

Aktualisht, numri i përgjithshëm i njerëzve të moshës 60 vjeç e lart në Kinë ka tejkaluar 250 milionë, duke u renditur e para në botë. Kjo shifër pritet të tejkalojë 400 milionë në vitin 2032 dhe 500 milionë në vitin 2048.

Fokusi i politikë-bërjes

Në Sesionin e Pestë Plenar të Komitetit Qendror të 19-të të PKK-së në fund të tetorit, zbatimi i strategjisë aktive të kujdesit për të moshuarit u modernizua në një nivel kombëtar, duke i dhënë terren të plotë përparësive të sistemit socialist, duke miratuar një politikë aktive, duke mobilizuar shoqërinë , përqendrimi i burimeve, bërja e rregullimeve institucionale nga aspektet e të kuptuarit ideologjik dhe bazës materiale, dhe ndërtimi i një modeli të "garantimit të të moshuarve me mbështetje, kujdes mjekësor, mundësi trajnimi dhe argëtimi".

E gjithë shoqëria do të udhëzohet të sigurojë mundësi për të moshuarit që këta të fundit të marrin pjesë në veprimtari ekonomiko-shoqërore, t'i integrojë ata në rrjedhën kryesore për t'u bërë një faktor pozitiv për një zhvillim të qëndrueshëm.

Shkalla e qëndrueshme dhe e moderuar e pjellorisë është premisa e zbatimit të strategjisë së reagimit aktiv të procesit të plakjes. Sipas statistikave nga autoritetet, shkalla e lindjeve në pjesën kontinentale të Kinës ishte 10.48% në vitin 2019. Gjatë 40 viteve nga viti 2010 në vitin 2050 mungesa e baraspeshës brenda strukturës së popullsisë gradualisht bëhet e dukshme, prandaj detyra kryesore është të stabilizohet niveli i moderuar të lindshmërisë. Vendi optimizoi politikën e planifikimit familjar, rriti gjithëpërfshirjen e saj, vendosi dhe përmirësoi sistemin modern të politikave për të mbështetur planifikimin familjar dhe zbatoi strategjinë kombëtare për t'iu përgjigjur në mënyrë aktive plakjes së popullsisë, në mënyrë që të sigurojë një zhvillim të ekuilibruar afatgjatë të popullsisë.

Qysh nga shekulli i kaluar, me zhvillimin e shkencës së mjekësisë dhe me ngritjen e nivelit të jetesës, jetëgjatësia është rritur shumë. Sipas të dhënave statistikore të OKB-së, pas disa vjetësh numri i të moshuarve mbi 60-vjeçarë në botë do ta kalojë numrin e përgjithshëm të fëmijëve nën 5 vjeç. Karakteristikë tjetër e dukshme e plakjes së popullsisë është se, ndonëse ka filluar në vendet e zhvilluara të Evropës dhe në Shtetet e Bashkuara, po rritet me ritme më të shpejta në vendet në zhvillim.

Për sa i përket shëndetit, është e nevojshme të mbrohet koncepti se "shëndeti është pasuria më e madhe" dhe një mënyrë jetese e shëndetshme dhe të nxitet "një stil i shëndetshëm jetese" te moshat e reja për të përmirësuar cilësinë e jetës në vitet e mëvonshme. Për të përmirësuar mbulimin e sigurimeve shëndetësore dhe qasjen e shërbimeve mjekësore për të moshuarit, duhet të ndërtojmë një sistem të shërbimeve shëndetësore për të realizuar një gjendje të mirë të përshtatjes fizike, psikologjike dhe sociale të të moshuarve.

Sa i përket shërbimeve, udhëzimi theksoi se duhet të qartësojmë përgjegjësitë e shoqërisë, familjeve dhe individëve në kujdesin për të moshuarit, të krijojmë një sistem të orientuar drejt familjes bazuar në rrjetin e shërbimit të komunitetit dhe të përshpejtojmë formimin e një sistemi shërbimi të bazuar në kujdesin në shtëpi, i mbështetur nga komuniteti, të plotësuara nga institucionet dhe nga punonjësit socialë.

Çelësi për të përballuar në mënyrë aktive plakjen e popullsisë është përmirësimi i kapacitetit të kujdesit për të moshuarit. Kjo është një masë thelbësore për t'iu përgjigjur në mënyrë aktive fenomenit të plakjes duke ndërtuar kapacitetin për të mbështetur të moshuarit përmes përmirësimit të shkallës së punësimit, produktivitetit të punës, e duke rritur aftësinë sociale dhe vetë-mbështetëse për të moshuarit në mënyrë që të zvogëlohet barra e kujdesit për të moshuarit.