Qeverisja digjitale globale nuk mund të injorojë ndikimin e rëndësishëm të shteteve sovrane në botën digjitale.

Foto:VCG

Foto:VCG

Megjithëse nuk ka kufij në hapësirën kibernetike, ajo rregullohet kolektivisht nga shtetet sovrane, të cilat mund të ndërhyjnë në gjenerimin dhe rrjedhën e informacionit duke kontrolluar gjenerimin, mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave.

Si një derivat i sovranitetit tradicional shtetëror, sovraniteti i rrjetit pasqyron në mënyrë të pashmangshme përmbajtjen dhe karakteristikat themelore të sovranitetit tradicional shtetëror.

Kina duhet të përfitojë nga pikat e saj të forta në fushën digjitale për të paraqitur një zgjidhje kineze, për sistemin ndërkombëtar të qeverisjes së sovranitetit kibernetik.

Ai duhet të mbrojë ndërtimin e një komuniteti me një të ardhme të përbashkët në hapësirën kibernetike. Shtetet duhet të marrin përsipër disa përgjegjësi morale ndaj shteteve të tjera dhe ndaj bashkësisë ndërkombëtare në tërësi.

Foto:VCG

Foto:VCG

Duke i besuar secilit vend status të pavarur dhe të barabartë sovran, një komunitet me një të ardhme të përbashkët në hapësirën kibernetike mund të vendosë themelet për të gjitha vendet për të qeverisur dhe zhvilluar së bashku hapësirën kibernetike dhe për të krijuar një sistem shumëpalësh dhe transparent të qeverisjes së hapësirës kibernetike.

Kina duhet të mbrojë pjesëmarrjen e barabartë, përdorimin e përbashkët dhe bashkëpunimin me mirëbesim si tre parimet për qeverisjen e hapësirës kibernetike dhe të promovojë bashkëpunimin ndërkombëtar, për të formuluar norma ndërkombëtare të nivelit të lartë dhe më të zbatueshme për sjellje të pranueshme në fushën kibernetike.

Vendet duhet të punojnë së bashku për të përmirësuar kuadrin shumëpalësh të qeverisjes kibernetike globale. Të gjitha shtetet sovrane duhet të marrin pjesë në qeverisjen dhe vendimmarrjen e hapësirës kibernetike nën kuadrin e Kombeve të Bashkuara.

Foto:VCG

Foto:VCG

Vendet duhet të forcojnë bashkëpunimin e tyre në fushat ku është arritur konsensusi, siç është luftimi i përbashkët i krimeve kibernetike, terrorizmit kibernetik dhe zgjidhja paqësore e konflikteve dhe kontradiktave në hapësirën kibernetike, përmes negociatave, ndërmjetësimit dhe arbitrazhit.

Duke marrë parasysh faktin se militarizimi i teknologjisë së rrjetit tashmë është bërë fakt, është e nevojshme të përcaktohet e drejta e vetëmbrojtjes në sovranitetin e rrjetit në bazë të interesave kombëtare në hapësirën kibernetike.

Për shkak të kompleksitetit dhe paparashikueshmërisë së sulmeve kibernetike dhe seriozitetit të mundshëm të pasojave të tyre, sjelljet parandaluese të vetëmbrojtjes në hapësirën kibernetike janë të nevojshme dhe legjitimiteti i tyre duhet të njihet.