Legjislatura më e lartë e Kinës ka krijuar më shumë kanale për publikun për të marrë pjesë në qeverisjen kombëtare gjatë dekadës së fundit, duke garantuar se njerëzit janë zotëruesit e vendit, thanë zyrtarët.

Banorët në kontenë Donghai të provincës Jiangsu votuan për anëtarët e Asamblesë Popullore vendore, 15 dhjetor 2021(Foto:VCG)

Banorët në kontenë Donghai të provincës Jiangsu votuan për anëtarët e Asamblesë Popullore vendore, 15 dhjetor 2021(Foto:VCG)

Asambleja Kombëtare Popullore, organi më i lartë legjislativ dhe komiteti i tij i përhershëm kanë krijuar një sistem për tërheqjen e rregullt të opinionit publik dhe kanë mbledhur më shumë se 3.8 milionë sugjerime për projektligje nga njerëz nga të gjitha sferat e jetës, në 10 vitet e fundit, tha në një konferencë shtypi të mërkurën Song Rui, drejtor i departamentit të kërkimit me Zyrën e Përgjithshme të Komitetit të Përhershëm të NPC.

Ai theksoi se ata caktuan gjithashtu 22 vende, duke përfshirë kolegje dhe nënqarqe, si stacione bazë për të mbledhur idetë dhe sugjerimet e njerëzve mbi legjislacionin, "i cili është si një tren pa ndalesë që mund t'i çojë këshillat e banorëve drejtpërdrejt te legjislatura më e lartë".

Disa deputetë të pakicave kombëtare dolën nga Pallati i Madh i Popullit pas mbylljes së sesionit vjetor parlamentar,11 mars 2021 (Foto:VCG)

Disa deputetë të pakicave kombëtare dolën nga Pallati i Madh i Popullit pas mbylljes së sesionit vjetor parlamentar,11 mars 2021 (Foto:VCG)

Për më tepër, Komiteti i Përhershëm i NPC ka ndërtuar platforma informacioni dhe baza të të dhënave ligjore për të rritur mjetet e mbledhjes së opinionit publik dhe lejimin e njerëzve të marrin pjesë në legjislacion, tha Song.

"Aftësimi i njerëzve për t'u përfshirë gjerësisht në aktivitetet demokratike dhe dhënia e mënyrave për të shkëmbyer plotësisht idetë luan një rol të madh në garantimin e njerëzve, që janë zotëruesit e vendit dhe zbatimin e demokracisë popullore të gjithë procesit," tha ai.

Legjislatura e lartë ka krijuar gjithashtu lidhje më të ngushta me deputetët e NPC-së, duke i ftuar ata të marrin pjesë në seancat e Komitetit të Përhershëm, si dhe duke rregulluar që ata të marrin pjesë në sondazhet legjislative dhe inspektimet e zbatimit të ligjit, tha ai.

Një banor i fshatit Dayang të provincës Anhui tregoi kartën e votuesit,30 nëntor 2021(Foto:VCG)

Një banor i fshatit Dayang të provincës Anhui tregoi kartën e votuesit,30 nëntor 2021(Foto:VCG)

Ai shtoi se në pesë vitet e fundit janë lexuar dhe trajtuar 4648 mocione dhe 84028 sugjerime të deputetëve, duke ndihmuar në zgjidhjen e një sërë problemesh shqetësuese për publikun.

Ndërsa Wang Tiemin, zëvendëssekretari i përgjithshëm i Komitetit të Përhershëm të NPC, u tha mediave të mërkurën se legjislatura më e lartë ka miratuar 69 ligje të reja dhe ka ndryshuar 237, që nga Kongresi i 18-të Kombëtar i Partisë Komuniste të Kinës në 2012, me miratimin e 99 vendimeve të mëdha ligjore.

"Ato ligje u bënë për të përmbushur kërkesat ligjore në rritje dhe urgjente të njerëzve, si dhe për të kontribuuar në zhvillimin e vendit dhe reformat e mëdha," tha ai.

Deputetët gjatë shqyrtimit të raportit qeveritar, 5 mars 2021(Foto:VCG)

Deputetët gjatë shqyrtimit të raportit qeveritar, 5 mars 2021(Foto:VCG)

Në dekadën e kaluar, legjislatura më e lartë miratoi Kodin e parë Civil të vendit, me përpjekje të intensifikuara në krijimin dhe rishikimin e ligjeve që përfshijnë sigurinë kombëtare dhe mbrojtjen e mjedisit, shtoi ai.

Legjislatura më e lartë mbrojti autoritetin dhe dinjitetin e Kushtetutës, duke forcuar rishikimet e dokumenteve normative, si interpretimet gjyqësore dhe rregulloret administrative, për t'u siguruar që ato nuk bien ndesh me ligjin themelor, sipas Wang.