Të rinjtë bashkëkohorë kinezë gëzojnë një jetë të pasur intelektuale dhe kulturore, si dhe një nivel të rritur arsimimi, sipas librit të bardhë "Rinia e Kinës në epokën e re" të publikuar të enjten e kaluar nga Zyra e Informacionit e Këshillit Shtetëror të Kinës.

Objektet tradicionale kulturore publike, si muzetë dhe qendrat kulturore, kanë parë zhvillim të shpejtë në vend, tha He Junke, Sekretari i Parë i Sekretariatit, Komiteti Qendror i Lidhjes Rinore Komuniste të Kinës, gjatë një konference për shtyp në Pekin.

Statistikat tregojnë se deri në fund të vitit 2020, numri i muzeve të regjistruar kishte arritur në 5788 në të gjithë vendin, me një muze të ri që hapej mesatarisht çdo dy ditë gjatë periudhës 2016-2020.

Përveç kësaj, sektorët kulturorë dixhitalë në zhvillim, si argëtimi dixhital dhe shfaqjet në internet, u kanë ofruar të rinjve kinezë përmbajtje të ndryshme kulturore dhe lehtësi më të madhe në marrjen e informacionit, shtoi ai.

Duke qenë se interneti është një pjesë e pazëvendësueshme e jetës së të rinjve, ai vuri në dukje se shkalla aktuale e depërtimit të internetit është pothuajse 100 përqind në mesin e atyre të moshës nga 20 deri në 29 vjeç. Dhjetë vjet më parë, ky numër ishte afërsisht 68 përqind.

Niveli i rritur i arsimimit

Të rinjtë kinezë tani gëzojnë më shumë mundësi arsimore të barabarta dhe me cilësi më të lartë, dhe më shumë po kënaqen me mësimin e mëtejshëm dhe vetë-përmirësimin, sipas letrës së bardhë.

Në vitin 2021, shkalla bruto e regjistrimit në arsimin e lartë ishte 57.8 për qind, dyfishi i asaj të 10 viteve më parë, kur ishte 26.9 për qind. Kjo tregon popullarizimin në rritje të arsimit të lartë në vend, tha ai.

Libri i bardhë theksonte gjithashtu se shumë të rinj të diplomuar ndjekin studimet e avancuara pas përfundimit të shkollës. Në vitin 2020, numri i të rriturve që marrin arsim të vazhdueshëm në kampus tejkaloi 7.7 milion dhe mbi 8.4 milion njerëz morën një arsim universitar në internet.

Për më tepër, studimi jashtë vendit mbetet një nga mënyrat më të njohura për të rinjtë kinezë për të eksploruar botën. Në vitin 2019, mbi 700,000 studentë kinezë zgjodhën arsimin jashtë shtetit, ndërsa në vitin 1978, 800 studentë shkuan jashtë vendit. Gjatë katër dekadave të fundit, numri i përgjithshëm i kinezëve që studiojnë jashtë ka tejkaluar 6.5 milionë, sipas dokumentit.

4 maj 2022 shënon 100 vjetorin e themelimit të Lidhjes Rinore Komuniste. Libri i bardhë regjistron arritjet në zhvillimin e rinisë së vendit në epokën e re.