• Mësimin 15 Të blesh ushqim në rrugë
• Mësimin 14 Në një vaft bufe
• Mësimin 13 Në një restorant kinez
• Mësimin 12 Në një restoran fast-food
• Mësimin 11 Të bisedosh për çfarë ke hobi
• Mësimin 10 Bisedosh për punë
• Mësimin 9 Të bisedosh për gjendjen shpirtërore
• Mësimin 8 Të bisedosh rreth të tjerëve
• Mësimin 7 Të bësh një telefonatë
• Mësimin 6 Të lesh takim
• Mësimin 5 Të kërkosh ndihmë
• Mësimin 4 Të thuash mirupafshim
• Mësimin 3 Gëzuar Ditëlindjen
• Mësimin 2 Të shprehësh mirënjohje
• Mësimin 1 Përshëndetje