Akupunktura është një mënyrë mjekimi me gjilpëra të posatçme, që futen në vende të caktuara të trupit.

Shumë persona e kanë frikë për dhimbjen mundshme të sjellë nga terapia e akupunkturës. Pa merka, ndiqni Skenderin dhe shihni se si zhvillon një trajtimi i Akupunkturës në Kinë, vendi ku ka zanafillën akupunktura.

(Veprime të rrezikshme, mos i imitoni!)