Paralimpiada është jo vetëm një veprimtari sportive, por ajo nxit edhe zhvillimin e kauzës së njerëzve me aftësi të kufizuara.

Paralimpiada dimërore e Pekinit 2022 është e shkurtër, por trashëgimia e saj zgjat për shumë kohë……