Të dhënat tregojnë se numri i serive të librave fetarë klasikë, si "Vepra klasike të fesë islame" dhe "Përmbledhje e re e fjalimeve të Al-Wa'z " etj., që janë botuar dhe shpërndarë në Rajonin Autonom të Xinjiang-Ujgurit të Kinës Veriperëndimore, i ka kaluar 1.7 milionët. Kjo do të thotë se myslimanët vendorë mund të përvetësojnë njohuri fetare nëpërmjet rrugëve gjithnjë e më të larmishme.