Kohët e fundit, organizata bamirëse ndërkombëtare "Oxfam" publikoi një raport hetimi, ku thuhet se gjatë epidemisë së COVID-19, 160 milionë veta në mbarë globin ranë nëvarfëri. Njëkohësisht, pasuria e zotëruar nga 10 njerëzit më të pasur në botë u shtua mëshumë se dyfish në dy vjetët e kaluar, duke arritur nga 700 miliardë në 1.5 trilionëdollarë, 6 herë më shumë se pasuria e përgjithshme e 3.1 miliardë të varfërve nëbotë. Krahas kësaj, Agjencia e Lajmeve“Reuters” njoftoi ditët e fundit se vendet e pasura perëndimore kanë pajtuar shumëinfermierë nga vendet e varfra dhe, si pasojë, mungojnë infermierët në vendet në zhvillim.

Përballë fatkeqësisë së pandemisë, vendet perëndimore kanë ndërmarrë politika stimuluese në favor të të pasurve, duke grumbulluar shumë materiale antiepidemike dhe vaksina. Ndërsa interesat e vendeve në zhvillim, veçanërisht të vendeve të varfra, u dëmtuan dhe këto vende u varfëruan edhe mëshumë. (Fani/Artan)