Foto nga VCG

Rritja e kostos së jetesës është një shqetësim në të gjithë Evropën, me katër nga dhjetë të anketuarit në një studim që thonë se kjo tashmë ka ndikuar në standardin e tyre të jetesës.

Sondazhi i Eurobarometrit, i porositur nga Parlamenti Evropian dhe i publikuar të mërkurën, cituar nga “Xinhua”, tregoi se inflacioni dhe rritja e çmimeve kishte ndikuar në standardet e jetesës së njerëzve përpara nisjes së konfliktit Rusi-Ukrainë, kryesisht për shkak të Covid-19.

Pasiguria mbizotëron në rajonin evropian, me 87 për qind të të anketuarve që thonë se konflikti do të ndikojë në standardet e tyre të jetesës. Gjashtë nga dhjetë të pyetur nuk janë të bindur se jeta e tyre do të vazhdojë e pandryshuar, me një përqindje të ngjashme që thonë se nuk janë gati të përballen me çmime më të larta për ushqim ose energji.

Në kontrast të plotë me këto shqetësime, qytetarët tregojnë qëndrueshmëri në mbështetjen e vlerave të përbashkëta evropiane. Gjashtë nga dhjetë të anketuar i japin përparësi mbrojtjes së idealeve të përbashkëta evropiane, si liria dhe demokracia, sesa frenimi i çmimeve të konsumit. Më shumë se 80 për qind pajtohen se ajo që i bashkon qytetarët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian (BE) është më e rëndësishme se ajo që i ndan ata. Më shumë se dy të tretat thonë se është e rëndësishme që vendi i tyre të jetë një vend anëtar i BE-së.

Përqindja e qytetarëve që kanë përshtypje pozitive për BE-në është 52 për qind, niveli më i lartë që nga viti 2007.

Shqetësimet në rritje ekonomike reflektohen gjithashtu në prioritetet politike që qytetarët dëshirojnë që Parlamenti Evropian të fokusohet: lufta kundër varfërisë dhe përjashtimit social renditet e para (38 për qind), shëndeti publik (35 për qind), një rënie e ndjeshme me 7 pikë përqindjeje në gjashtë muajt e fundit, si dhe demokracia dhe shteti i së drejtës (32 për qind). (Irma)