Foto: Vaksinat kundër COVID-19 të dhuruara nga Kina mbërrijnë në Kajro të Egjiptit, 21 maj 2021. /CFP

Foto: Vaksinat kundër COVID-19 të dhuruara nga Kina mbërrijnë në Kajro të Egjiptit, 21 maj 2021. /CFP

Pjesëmarrësit në një forum për të drejtat e njeriut të mbajtur në Pekin kanë theksuar nevojën për të mbrojtur më mirë të drejtën e njerëzve për shëndetin gjatë pandemisë së COVID-19. Ata vlerësuan gjithashtu përpjekjet e Kinës për të luftuar virusin dhe për të përmirësuar shëndetin e njerëzve.

“Emergjenca shëndetësore e shkaktuar nga përhapja në mbarë botën e COVID-19 e ka vendosur shëndetin në qendër të pothuajse çdo debati në bashkësinë ndërkombëtare," tha Martha Delgado Peralta, zëvendëssekretare për çështjet shumëpalëshe dhe të drejtat e njeriut në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Meksikës. Ajo shtoi se shëndeti, një e drejtë themelore e njeriut, duhet të garantohet më tej.

Eksperti malajzian Peter T. C. Chang u bëri jehonë fjalëve të znj. Peralta, duke vënë në dukje se kriza e COVID-19 ka ekspozuar pabarazinë shëndetësore globale, pasi shumë njerëz në botën në zhvillim kanë mbetur të pambrojtur dhe të cenueshëm.

Edhe pse po e kalon pjesën më të keqe të pandemisë, bota duhet të mbetet vigjilente dhe të përgatitet më mirë për krizën e ardhshme të mundshme të shëndetit publik, tha Chang, zëvendësdrejtor i Institutit të Studimeve për Kinën në Universitetin e Malajës.

Kina ka luajtur një rol kyç në ndihmën ndaj vendeve në zhvillim për forcimin e infrastrukturës mjekësore, burimeve dhe njohurive të nevojshme për të përballuar emergjencat e shëndetit publik, shtoi ai.

Ndërsa drejtori i Institutit për Kinën e Shëndetshme në Universitetin Tsinghua Liang Wannian theksoi se, për sigurimin e së drejtës së njerëzve për shëndetin, Kina ka bërë përparim të konsiderueshëm në promovimin e efikasitetit, cilësisë, barazisë, marrjes dhe përballueshmërisë së shërbimeve shëndetësore dhe mjekësore.