VCG

VCG

Të hënën hyri në fuqi i ashtuquajturi “Ligj i parandalimit të punës së detyruar të ujgurëve” në ShBA, në këtë ligj pretendohet ndalimi i importimit të produkteve nga rajoni Xinjiang i Kinës, duke ndaluar importin produktit të lidhur me Xinjiang-un. Nuk është e vështirë të dihet se kjo qasje histerike e bazuar në gënjeshtra nga ShBA-ja shkel ligjet e ekonomisë së tregut. Në thelb, ajo dëshiron të "ndahet" nga Kina në treg, duke përjashtuar Xinjiang-un dhe Kinën nga zinxhiri industrial global.

Këta politikanë amerikanë janë të mbushur me mentalitet të Luftës së Ftohtë dhe që përpiqen të përfshihen në "shtrëngim ekonomik" kanë bërë një gabim. Sot, Kina është partneri më i madh tregtar me më shumë se 120 vendeve dhe rajoneve, dhe ka krijuar një zinxhir industrial bashkëpunimi të ngushtë me botën. Mijëra kompani në mbarë botën mbështeten në Xinjiang-un për zinxhirët e tyre të furnizimit. Por për ShBA-në, refuzimi i të gjitha produkteve të lidhura me Xinjiang-un është si të shkëputet nga zinxhiri industrial global dhe është "de-amerikanizimin" e zinxhirit industrial global.

Për më shumë, meqenëse ky ligj i lidhur me Xinjiang-un synon gjithashtu produktet që përdorin lëndë të para nga Xinjiang-u dhe kompanitë që punësojnë punonjës ujgurë, kjo do të thotë se ShBA-ja jo vetëm që duhet të përjashtojnë produktet e Xinjiang-ut, por edhe të shkëputen nga Kina dhe të shkëputen nga zinxhiri industrial global.

Me avantazhet e saj krahasuese si tregu super i madh dhe një gamë e plotë industrish, Kina zë një pozicion kyç në zinxhirin global industrial, duke i ofruar botës një numër të madh mundësish investimi dhe rritjeje. Askush nuk mund të dorëzohet lehtë.

Në globalizimin e sotëm, produktet dhe lëndët e para të Xinjiang-ut janë eksportuar në shumë vende të botës, duke mbuluar zinxhirin industrial global. Punëtorët ujgurë të Xinjiang-ut janë gjithashtu të përfshirë gjerësisht në prodhimin e kompanive dhe përpiqen për një jetë më të mirë. ShBA-ja fabrikoi të gënjeshtrën e ashtuquajtur "punën e detyruar" në një përpjekje për të përjashtuar të gjitha produktet e lidhura me Xinjiang-un. Në thelb, ajo është e vetëizoluar nga tregu global.

Historikisht, ShBA-ja ka qenë iniciatorja dhe promovuesi kryesor i globalizimit ekonomik dhe gjithmonë ka qenë përfituesi më i madh. Tani, megjithatë disa politikanë amerikanë po përpiqen të ndërpresin procesin e globalizimit ekonomik dhe të bëhen "shkatërrues". Koha do ta tregojë: Ecja kundër tendencës së historisë dhe përpjekja për të bllokuar rrugën e tjerëve do të bllokojë vetëm rrugën e vet në fund. (Zhan Dian/Artan)