Foto:VCG

Foto:VCG

Të premten pasdite, sekretari i përgjithshëm i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës (PKK) Xi Jinping kryesoi sesionin e 39-të të studimit në grup të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PKK-së për të promovuar një projekt kombëtar studimor mbi gjurmimin e origjinës së qytetërimit kinez .

Foto:VCG

Foto:VCG

Qytetërimi kinez është i gjerë dhe i thellë, dhe ka një histori të gjatë që shtrihet në lashtësi. Ai është identiteti kulturor i kombit kinez, themeli i kulturës bashkëkohore kineze, lidhja kulturore që mban së bashku të gjithë kinezët anembanë globit dhe thesari që frymëzon risitë kulturore, theksoi Xi.

Foto:VCG

Foto:VCG

Gjatë rrjedhës së gjatë të historisë, kombi kinez, me këmbëngulje e vendosmëri, ka përballuar vështirësi gjatë udhëtimit të vet të gjatë dhe ka ndjekur një kurs zhvillimi të ndryshëm nga qytetërimet e tjera. “Ne duhet të fitojmë njohuri të thella për zhvillimin e qytetërimit kinez gjatë më shumë se 5000 vjetëve dhe të zgjerojmë studimin e historisë së tij, në mënyrë që të gjithë anëtarët e Partisë dhe shoqëria në përgjithësi të kenë një ndërgjegjësim më të madh për historinë tonë, të forcojnë besimin kulturor, t'i përmbahen rrugës së socializmit me karakteristika kineze dhe të punojnë së bashku për të ndërtuar një vend modern socialist në të gjitha aspektet dhe për të realizuar përtëritjen e kombit kinez”, vuri në dukje Xi Jinping.