Foto:VCG

Foto:VCG

Rregullatorët e letrave me vlerë thanë të premten se kishin miratuar planet për të përfshirë fondet e tregtuara me këmbim (ETF) në skemat e lidhjes së aksioneve midis pjesës kontinentale të Kinës dhe Rajonit të Posaçëm Administrativ të Hong-Kongut (HKSAR).

Pas zbatimit, i cili do të kërkojë rreth dy muaj, investitorët nga pjesa kontinentale dhe Hong-Kongu "mund të tregtojnë aksione dhe ETF të listuara në bursat e njëri-tjetrit nëpërmjet firmave lokale të letrave me vlerë ose ndërmjetësve", sipas një deklarate të përbashkët nga Komisioni Rregullator i Letrave me Vlerë i Kinës dhe Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Kontratave me Zbatim të Ardhshëm (SFC) i Hong-Kongut.

Ashley Alder, kryezyrtarja ekzekutive e SFC-së, tha se "Lidhja ETF është një tjetër moment historik në zgjerimin e hyrjes së ndërsjellë në treg" ndërmjet të dy tregjeve.

"Kjo do t'u sigurojë investitorëve në të dy tregjet më shumë zgjedhje dhe do të mbështesë zhvillimin e shëndetshëm të ETF-ve, duke zgjeruar bazën e investitorëve dhe duke përmirësuar likuiditetin," tha Alder.