Foto:VCG

Foto:VCG

Publiku në Perëndim është “bombarduar” me lajme të rreme për jetën e banorëve të kombësisë ujgure në provincën kineze të Xinjiang-ut.

Po cila është e vërteta për Xinjiang-un që mediat dhe qeveritë perëndimore nuk e tregojnë kurrë?

Popullsia ujgure në Rajonin Autonom të Xinjiang-Ujgurit është rritur nga 3.6 milionë në vitin 1953 në 11.6 milionë më 2020-n.

Foto: CGTN

Foto: CGTN

Vetëm ndërmjet viteve 2000 dhe 2020, numri i ujgurëve u rrit me mbi 3 milionë, 1.67 për qind më shumë se mesatarja e shtimit të të gjitha pakicave kombëtare të Kinës, që është 0.83 për qind.

PBB-ja rajonale e Xinjiang-ut u shtua nga 1.23 miliardë juanë (184 milionë dollarë) në vitin 1955 në 1.4 trilionë juanë në vitin 2020. Deri në fund të 2020-s, 2.7 milionë banorë të fshatit dolën prej varfërisë së skajme. Të ardhurat për frymë të banorëve të fshatit ishin 13 052 juanë në vitin 2020, 10.8 për qind më shumë se në vitin 2012.

Në Xinjiang ka mbi 50 pakica kombëtare dhe gjuhët ujgure, mongole, kazake, kirgize dhe xibe janë më të përdorurat. Gjuha ujgure shkruhet dhe flitet kudo, nga tabelat publike, librat, radiot, programet televizive dhe këngët deri te bisedat mes njerëzve në rrugë. Ka 52 gazeta dhe 120 revista në gjuhë të ndryshme.

Foto: CGTN

Foto: CGTN

Disa trashëgimi kulturore dhe tradita ujgure janë jo vetëm pjesë e trashëgimisë kombëtare, por edhe në listën e trashëgimisë kulturore jomateriale të UNESCO-s, me mbështetjen e qeverisë kineze.

Për të ndihmuar pjesëtarët e pakicave kombëtare të marrin arsimim më të mirë, fëmijët në Xinjiang mund të gëzojnë 15 vjet arsim falas nga kopshti deri në shkollën e mesme, shumë më tepër se mesatarja prej nëntë vjetësh për fëmijët në pjesën tjetër të vendit. Për provimin e pranimit në universitet, fëmijëve me prejardhje nga pakicat u jepen pikë shtesë për të siguruar që ata të marrin arsimin e lartë.

Në Xinjiang fetë kryesore janë islami, budizmi dhe krishterimi.

Për sa i përket fesë islame, ka mbi 24 000 xhami në tërë rajonin, më tepër se në mjaft vende me shumicë myslimane. Institucionet e lidhura me Islamin janë rinovuar vitet e fundit. Disa xhami janë rikonstruktuar e zgjeruar dhe kanë pajisje më të mira për abdes, ngrohje dhe kundër zjarrit. Instituti Islamik i Kinës ndërtoi tetë komplekse të reja në të gjithë Xinjiang-un në vitin 2017, me 200 milionë juanë nga qeveria.