Hong Kongu tashmë nuk është më qendra absolute e rajonit. Në vitin 2018, prodhimi i brendshëm bruto i Hong Kongut u tejkalua për herë të parë nga Shenzhen, qyteti fqinj i tij në Kinën kontinentale. Dy vjet më vonë, Guangzhou, kryeqendra e provincës Guangdong, bëri të njëjtin hap, duke e renditur sot Hong Kongun si ekonominë e tretë më të madhe në rajon.

Rajoni për të cilin po flasim quhet Zona e Madhe e Gjirit (GBA), e vendosur përgjatë bregdetit jugor të Kinës. Ajo përfshin dy rajone të posaçme administrative (SAR) të Hong Kongut dhe Makaos, si dhe nëntë qytete të Kinës kontinentale në provincën Guangdong.

Shenzhen

Shenzhen

Për Hong Kongun, rishkallëzimi ekonomik në rajon është një rezultat i pashmangshëm i rritjes ekonomike të kontinentit. Dhe për të siguruar prosperitetin e tij në të ardhmen, është thelbësore që Hong Kongu të integrohet më thellë në GBA dhe të dhënat do ta tregojnë pse. Së pari, për shkak të afërsisë gjeografike, GBA është një nyje kyçe në kanalizimin e investimeve kapitale të Hong Kongut në Kinën kontinentale.

Statistikat tregojnë se që nga fillimi i “Shenzhen-Hong Kong Stock Connect” në fund të vitit 2016, qarkullimi ditor i tregtisë në veri, që është fluksi i kapitalit nga Hong Kongu në Shenzhen, u rrit nga 4 miliardë juanë (rreth 0.6 miliardë dollarë) në vitin 2017 në 52.2 miliardë juanë (rreth 8.4 miliardë dollarë) në vitin 2020, që ishte dukshëm më e lartë se ajo e tregtisë drejt jugut gjatë të njëjtës periudhë.

Ky çekuilibër në përgjithësi ka reflektuar ndryshimin e fuqisë ekonomike midis Hong Kongut dhe Kinës kontinentale në vitet e fundit, duke e bërë kështu GBA-në gjithnjë e më të rëndësishme për zhvillimin e ardhshëm të kapitalit të Hong Kongut.

Hong Kong

Hong Kong

Së dyti, përveç tregut të kapitalit, GBA është gjithashtu jetike për transformimin e Hong Kongut në një ekonomi të bazuar në njohuri. Sipas statistikave nga Këshilli Legjislativ i SAR, Hong Kongu mbetet pas pothuajse të gjitha qyteteve të tjera në GBA në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin (R&D) në ekonomitë lokale.

Si referencë mund të merret Shenzheni, qendra e energjisë së inovacionit dhe teknologjisë në rajon. Në vitin 2019, Shenzheni shpenzoi 4.93 për qind të PBB-së së tij në Kërkim dhe Zhvillim, dhe pati një personel prej 2354 personash në këtë drejtim për 100.000 punonjës në fuqinë e tij punëtore lokale. Ndërsa në Hong Kong, shifrat respektive ishin vetëm 0.86 për qind dhe 868 personel. Për të ecur me hapin e kohës, Hong Kongu duhet të lidhet më ngushtë me qytetet në GBA për të ndarë burimet, talentet dhe ekspertizën për zhvillimin e inovacionit dhe teknologjisë. Së fundi, prosperiteti i ardhshëm i Hong Kongut nuk mund të sigurohet pa investime në gjeneratat e tij të ardhshme, për të cilat GBA gjithashtu ka shumë për të ofruar.

Statistikat tregojnë se gjatë dy dekadave të fundit, me zgjerimin e vazhdueshëm të arsimit terciar, pjesa e të diplomuarve në fuqinë punëtore të Hong Kongut u rrit me shpejtësi nga 12.3 për qind në vitin 1999 në 28 për qind në vitin 2019.

Kjo, megjithatë, u shoqërua me rënien e përqindjes së të diplomuarve në punë me kualifikim më të lartë, e cila ra nga 88.6 për qind më 1999-n në 83.8 për qind më 2019-n, duke reflektuar një mospërputhje për të diplomuarit, pasi nuk ka pozicione të mjaftueshme punë me aftësi më të larta në dispozicion për ta në qytet.

Për të trajtuar këtë problem, në fund të vitit 2020, Hong Kongu bashkëpunoi me qytete të tjera të Zonës së Madhe të Gjirit për të nisur një skemë të re punësimi për të rinjtë që do t'u siguronte të diplomuarve universitarë 2000 pozicione në rajon.

Tendenca e pandalshme është se rritja ekonomike e Kinës kontinentale do të vazhdojë të riformësojë peizazhet urbane të rajonit. Prandaj, për Hong Kongun, integrimi i thellë në GBA do të përcaktonte prosperitetin e ardhshëm të tij për një kohë të gjatë.