Provinca Jiangsu është bërë një pikë kyçe e inovacionit në Kinë, pasi ka investuar shumë në industrinë e saj të shkencës dhe teknologjisë dhe ka mbështetur studiuesit për shumë vite. Sipas Departamentit të Shkencës dhe Teknologjisë në Jiangsu, provinca investoi më shumë se 340 miliardë juanë (50 miliardë dollarë) në vitin 2021, rreth 2.6 herë më shumë se në vitin 2012, e cila përbënte 2.95 për qind të PBB-së së saj.

Wang Qin, drejtor i departamentit, tha se 15.1 për qind e teknologjive kryesore të Kinës ndodhen në Jiangsu dhe një e pesta e eksporteve të saj të teknologjisë së lartë bëhen në provincë. “Ka 41 patenta për çdo 10.000 persona në Jiangsu, gjashtë herë më shumë se në vitin 2012”, -tha Wang.

Deri në fund të vitit të kaluar, në këtë provincë ishin 118 akademikë nga Akademia kineze e Shkencave dhe Akademia e Inxhinierisë. 16 banorë të Jiangsu u zgjodhën si akademikë në vitin 2021, 10 për qind e të gjithë atyre që u zgjodhën vitin e kaluar, sipas Departamentit.

Distrikti qendror i biznesit të Suzhou-së ndodhet në perëndim të liqenit Jinji në Parkun Industrial Suzhou./Chinadailly

Distrikti qendror i biznesit të Suzhou-së ndodhet në perëndim të liqenit Jinji në Parkun Industrial Suzhou./Chinadailly

Në total, rreth 65 për qind e akademikëve dhe 40 për qind e kandidatëve të zgjedhur në programet kryesore kombëtare të talenteve kanë pasur kompani ose kanë bashkëpunuar me programe në Jiangsu. Më shumë se 10 për qind e talenteve të nivelit kombëtar kanë zgjedhur të jetojnë dhe punojnë në këtë provincë, e cila është renditur e para në nivel kombëtar për sa i përket numrit të personave të zgjedhur nga projektet e mëdha kombëtare të talenteve të sipërmarrjes për 13 vjet rresht. Ekonomia e fortë e Jiangsu-së i ka mundësuar asaj të investojë shumë në shkencë dhe teknologji.

Vitin e kaluar, PBB-ja arriti një rekord prej 11.64 trilionë juanë, që përbën 10.2 për qind të ekonomisë kombëtare, sipas Zyrës lokale të Statistikave. Nga viti 2013 deri në vitin 2021, PBB-ja u rrit mesatarisht me 7.4 për qind çdo vit, gati 1 pikë përqindje më e lartë se mesatarja kombëtare. PBB-ja për frymë e Jiangsu-së, e cila u rrit nga 66.500 juanë në vitin 2012 në 137.000 juanë në vitin 2021, ka kryesuar rajonet provinciale për 13 vjet rresht dhe kur arriti në 21.241 dollarë në vitin 2021, ajo tejkaloi nivelin e të ardhurave të larta të Bankës Botërore për vendet me të ardhura të larta.

Të ardhurat e disponueshme për frymë të banorëve qëndruan në 47.498 juanë në vitin 2021, nga 22.432 juanë në vitin 2012, dhe u rritën mesatarisht me 8.7 për qind në vit.

Nga viti 2012 deri në vitin 2021, shpenzimet e Jiangsu për kërkime u rritën nga 128.8 miliardë juanë në 344.8 miliardë juanë, me një rritje mesatare prej 11.6 për qind në vit.

Chi Yu, zëvendësdrejtor i Departamentit të Industrisë dhe Informacionit të Jiangsu, tha se industria e prodhimit mbetet forca kryesore që mbështet zhvillimin socio-ekonomik dhe shkencor në provincë. Jiangsu kishte më shumë se 15.000 kompani në industri strategjike në zhvillim deri në fund të vitit të kaluar, me të ardhura totale të 600 prej tyre që i tejkaluan 1 miliard juanë.

Jiangsu gjithashtu ka 70 kompani të listuara në Bordin e Inovacionit të Shkencës dhe Teknologjisë, më të shumtën nga çdo rajon provincial. “Provinca do të krijojë 200 qendra teknologjike të nivelit provincial për kompanitë çdo vit. Ne do të mbështesim gjithashtu përpjekjen e tyre për t'u bërë ndërmarrje inovative teknologjike në nivel kombëtar”, -tha Chi.

Pamje e liqenit në parkun industrial./Chinadaily

Pamje e liqenit në parkun industrial./Chinadaily

Vitin e kaluar, Jiangsu kishte më shumë se 37.000 kompani të teknologjisë së lartë, shtatë herë më shumë se në vitin 2012, sipas Departamentit provincial të Industrisë dhe Informacionit.

Që nga viti 2012, përdorimi vjetor i kapitalit të huaj në industrinë prodhuese ka tejkaluar 13 miliardë dollarë. Që nga qershori, 392 nga 500 kompanitë kryesore në botë kanë investuar në provincë dhe kompanitë e financuara nga jashtë janë bërë një pjesë e rëndësishme e sistemit industrial modern të Jiangsu. Jiangsu gjithashtu ka investuar 89.5 miliardë dollarë në 8490 projekte në 172 vende që nga viti 2012, sipas departamentit.

Hong Hao, zëvendësdrejtor i Departamentit të Organizimit të Jiangsu, tha se talenti është vendimtar për zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë së provincës dhe do të punojë për të përmirësuar mjedisin për inovacionet.

Disa qytete në provincë po bëjnë hapa të jashtëzakonshëm drejt krijimit të një sërë platformash të specializuara kombëtare të nivelit të lartë për të tërhequr talentet.

Hong theksoi se do të ofrohen politika preferenciale për strehimin, kujdesin mjekësor dhe arsimimin e fëmijëve, për të krijuar një mjedis më tërheqës.