BRICS, që fillimisht grupoi Brazilin, Rusinë, Indinë dhe Kinën dhe më vonë iu bashkua Afrika e Jugut, u konceptua 16 vjet më parë me idenë e përgjithshme se do të ishte një mekanizëm bashkëpunimi që mund të përforcojë zërin e ekonomive në zhvillim.

Foto:VCG

Foto:VCG

Në 14 vjet që nga samiti i parë, mekanizmi i bashkëpunimit BRICS është bërë padyshim një nga kornizat ndërkombëtare shumëpalëshe më të dukshme dhe më efektive në botë.

Nga këndvështrimi i sistemit të tregtisë ekonomike botërore dhe zinxhirit të vlerës globale, vendet e BRICS janë bërë lojtarë themelorë. Ato përbëjnë më shumë se 40 për qind të popullsisë së botës dhe rreth një të katërtën e PBB-së globale.

Që nga fillimi i BRICS, vendet anëtare të tij kanë kontribuar më shumë se 50 për qind në rritjen ekonomike botërore. Potenciali i madh i vendeve të BRICS nuk mund të injorohet.

Në sfondin e një periudhe të re ndryshimesh të turbullta globale, vendet e BRICS kanë marrë përsipër misionin e rigjallërimit të ekonomisë globale dhe të vazhdimit të udhëheqjes së globalizimit.

BRICS ka krijuar një strukturë solide bashkëpunimi - tregti dhe financë, politikë dhe siguri, dhe shkëmbime humaniste - duke përfituar nga avantazhet plotësuese të vendeve anëtare dhe duke forcuar lidhjet e interesit.

Ekonomikisht, vendet e BRICS e kanë forcuar bashkëpunimin e tyre për shkak të burimeve të tyre të mira dhe diversitetit të strukturave të tyre industriale.

Politikisht, ata respektojnë interesat thelbësore të njëri-tjetrit dhe shqetësimet e ndryshme dhe kërkojnë konsensus përmes komunikimit dhe dialogut.

Në aspektin kulturor, multikulturalizmi i tyre i veçantë ka sjellë shkëmbime të pasura humaniste, të cilat demonstrohen përmes seminareve, festivaleve kulturore dhe bashkëpunimit në kinematografi dhe televizion. Janë krijuar disa rrjete të organizatave joqeveritare dhe janë krijuar më shumë se 100 institute kërkimore për të parashikuar të ardhmen e BRICS.

Sot, përballë pandemisë Covid 19, tendencës së kundër-globalizimit, konflikteve lokale dhe natyrës së paqëndrueshme dhe të pasigurt të situatës ndërkombëtare, bashkëpunimi i BRICS duhet të luajë rolin e një stabilizuesi dhe të kontribuojë në adresimin e sfidave dhe zgjidhjen e problemeve globale.

Gjatë samitit të 14-të të BRICS javën e kaluar, presidenti Xi Jinping propozoi në fjalimin e tij kryesor në samitin virtual se duhet të mbështesin frymën pioniere dhe inovacionin dhe të çlirojnë potencialin dhe vitalitetin e bashkëpunimit.

BRICS ka një agjendë sfiduese përpara dhe përgjigjet për tejkalimin e sfidave qëndrojnë në konceptin e bashkëpunimit "BRICS+". Kina, si kryesuese e BRICS në vitin 2022, ka propozuar bashkëpunimin "BRICS+" për të akomoduar kërkesat e një game më të gjerë të vendeve në zhvillim. Për sa i përket qeverisjes globale, mund të krijohet një konsensus më i gjerë në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet dhe kërkesat e tyre të shihen.

Përfaqësimi në rritje i vendeve në zhvillim është në vetvete një mënyrë shumë e rëndësishme për të përballuar deficitin e qeverisjes globale.

Rezultatet e këtyre diskutimeve mund të kuptohen në lidhje me një sërë çështjesh, si ekonomia digjitale, zhvillimi i gjelbër dhe i qëndrueshëm, bashkëpunimi në zinxhirin e furnizimit dhe mbështetja për reformën e Kombeve të Bashkuara dhe Organizatës Botërore të Tregtisë.

Zgjerimi i BRICS është thelbësor për të ardhmen e mekanizmit dhe për adresimin e sfidave ekonomike globale. Të dhënat nga Zyra Kombëtare e Statistikave të Kinës kanë treguar se vitin e kaluar, tregtia dypalëshe e Kinës me vendet e BRICS u rrit kundër trendit, duke arritur në më shumë se 490 miliardë dollarë, 39.2 për qind më shumë nga viti në vit, duke dyfishuar atë të pesë viteve më parë dhe duke treguar rezistencë të madhe. Bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar është bërë një instrument i rëndësishëm për të forcuar marrëdhëniet dhe për të bashkuar forcën e pesë vendeve.

Për shembull, tregtia Kinë-Brazil në veçanti ka treguar qëndrueshmëri dhe dinamizëm të fortë. Në vitin 2021, tregtia midis dy vendeve ishte rreth 164.1 miliardë dollarë, një rritje prej 35.8 për qind nga viti në vit. Në tremujorin e parë të vitit 2022, eksportet totale të Kinës në Brazil u vlerësuan në rreth 19 miliardë dollarë, duke zënë 23 për qind të importeve totale të Brazilit. Importet e Kinës nga Brazili arritën në 19.7 miliardë dollarë, duke zënë 29 për qind të totalit të eksporteve të Brazilit. Kina është bërë partneri kryesor tregtar i Brazilit në dekadën e fundit dhe është një nga pesë vendet kryesore të investimeve të huaja direkte.

Zhvillimi është çelësi i artë për zgjidhjen e të gjitha problemeve dhe bashkëpunimi që kontribuon në zhvillimin dhe mirëqenien e të gjitha vendeve është i dobishëm për të gjithë pjesëmarrësit. Qoftë duke ndihmuar Afrikën e Jugut të ndërtojë rrugë dhe ura, duke ndihmuar në ristrukturimin e burimeve ujore në zonat e shkretëtirës së Indisë apo duke ndihmuar Rusinë në ndërtimin e korridoreve të transportit në distanca të gjata, BRICS ka sjellë përfitime të dukshme dhe të prekshme zhvillimi.

Anëtarët e BRICS duhet të vazhdojnë të promovojnë formimin e një cikli të virtytshëm ekonomik dhe social, në të cilin bota në zhvillim luan një rol më të madh në gjetjen e zgjidhjeve për sfidat globale.

Besohet se BRICS dhe "BRICS+" do të sjellin përmirësimin e rendit global nëse këto vende ndërmarrin veprime kolektive për të reformuar dhe forcuar qeverisjen globale në një sistem më të barabartë, duke luftuar për zbatimin e Agjendës së OKB-së 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, duke punuar në solidaritet për të luftuar Covid19, për të promovuar rimëkëmbjen ekonomike globale dhe për të ruajtur paqen dhe sigurinë.