Diplomatë nga vendet e Bashkëpunimit Lancang-Mekong (LMC) u mblodhën në Bagan, më 4 korrik, për të shënuar takimin e shtatë të ministrave të Jashtëm të LMC, me temë “Solidariteti për Paqe dhe Prosperitet”. Në takim, vendet miratuan planin pesëvjeçar të veprimit të LMC (2023-2027), u bënë jehonë thirrjeve për integrim më të fortë ekonomik dhe theksuan mundësinë për ngritjen në një nivel të ri të mekanizmit të bashkëpunimit rajonal të LMC-së.

Foto:Xinhua

Foto:Xinhua

Sinergjia e planeve të zhvillimit të të gjashtë vendeve për të pasur një zonë demonstrimi për angazhimin me cilësi të lartë të nismës “Një brez, një rrugë”, ka potencialin të sjellë përfitime të prekshme për njerëzit në rajon. Ai mbështet vlerën e shtuar për mbi 500 projekte jetike që Kina ka mbështetur në kuadër të LMC-së, duke përgatitur terrenin për zonat pilot për zhvillimin dhe sigurinë, që e vendosin brezin ekonomik Lancang-Mekong në vijë të parë dhe në qendër të zhvillimit të cilësisë së lartë.

Plani i veprimit pesëvjeçar i ka marrë parasysh pritshmëritë paraprake për ndërtimin e kapaciteteve dhe angazhimet ekonomike ndërkufitare. Ato kanë qenë identifikuesit kryesorë të suksesit të “Një brez, një rrugë” me disa vende të Mekongut, dhe për këtë arsye, përfundojnë duke forcuar çështjen për një qasje zhvillimi LMC që është e madhe në stilet integruese.

Gjatë gjashtë viteve të fundit, LMC ka shërbyer si një mekanizëm pionier i bashkëpunimit nënrajonal i inauguruar nga të gjashtë vendet anëtare përgjatë lumit Lancang-Mekong. Vendet kanë përforcuar ndjenjën e tyre të unitetit përmes një përpjekjeje të kombinuar për të luftuar Covid-19, si dhe zgjerimin e pjesëmarrjes së palëve të interesuara përmes një mekanizmi të ri bashkëpunimi në nivel lokal. Tregtia midis Kinës dhe vendeve të Mekongut u rrit me 23 për qind në bazë vjetore në vitin 2021 dhe rrugët e reja për bashkëpunim intensiv bujqësor ishin ndër prioritetet në takimin e ministrave të Jashtëm.

Angazhimet e Kinës për të prezantuar dhjetëra projekte të teknologjisë bujqësore për përfitime të përbashkëta dhe për të përgatitur një pjesë gjithëpërfshirëse të tokës bujqësore pjellore për vendet e Mekongut, plotësojnë vizionin e LMC-së drejt një konsensusi të ri bashkëpunimi në vitet e ardhshme. Megjithatë, për të rritur bashkëpunimin ekonomik në rajonin e pasur me burime, grupimi LMC meriton gjithashtu të përqafojë stimuj paralelë për rritjen e infrastrukturës në shkallë të lartë. Hapja e vazhdueshme e hekurudhës Kinë-Laos, ndërtimi i hekurudhës Kinë-Laos-Tajlandë dhe zhvillimi i bashkëpunimit në Korridorin e Ri Ndërkombëtar të Tregtisë Tokësore-Detare, janë të gjitha propozime të vlefshme që mund t'i çojnë ato stimuj përpara.

Duke pasur parasysh rolin e rëndësishëm që luan menaxhimi i burimeve ujore në interesat e rajonit, zbatimi i propozuar nga Kina i planit të burimeve ujore Lancang-Mekong është gjithashtu një hap në drejtimin e duhur. Së pari, ai siguron një bazë të përgjithshme më të fortë për planin e veprimit më të gjerë dhe shumëvjeçar që synon të menaxhojë burimin jetik midis kombeve. Së dyti, masa është provë konkrete e gatishmërisë së Kinës për të zgjeruar më tej konsultimet dhe dialogun e orientuar drejt burimeve me homologët e LMC-së. Siç theksoi dhe ministri i Jashtëm vietnamez Bui Thanh Son, angazhimi i LMC-së, që është i favorshëm për rritje ekonomike dhe zhvillim të qëndrueshëm, mund të sjellë interes te njerëzit në epokën pas pandemisë.

Së fundi, LMC përqafon të gjithë të ardhmen e ekonomisë digjitale në rajon. Pikëpamja e Këshilltarit kinez të Shtetit dhe ministrit të Jashtëm Wang Yi, se takimi arriti konsensus të ri bashkëpunimi, ka një bazë të fortë. Potencial më i fortë bashkëpunimi në infrastrukturën digjitale, prodhimin inteligjent, 5G, qytete inteligjente dhe lëndë të para janë në thelb një miratim i LMC-së për përshpejtimin e tranzicionit digjital në rajon.

Takimi i ministrave të Jashtëm të LMC-së përfaqëson bindshëm zgjerimin e bashkëpunimit të grupit në frontet digjitale, infrastrukturë dhe bujqësi, me më shumë vlerë shtesë për popullin e Mekongut.

Kjo vazhdon të shënojë një hapësirë të veçantë për LMC-në, veçanërisht në trajtimin e të gjashtë partnerëve në mënyrë të barabartë. Gjithashtu, është një dëshmi e promovimit të zhvillimit të grupit nënrajonal në një kohë kur sfidat e jashtme vazhdojnë të shtohen.