Foto e performancës inovative të Kinës në nivel global në 10 vitet e fundit
2024-07-11 14:59:03

GIF

GIF

Aftësitë e inovacionit të Kinës janë përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme gjatë dekadës së fundit. 

Në renditjen e Indeksit Global të Inovacionit të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale, Kina ngjitet nga vendi 29 në vitin 2014, në vendin 12 në vitin 2023. 

Mes 30 vendeve të para të botës, ajo është e vetmja ekonomi me të ardhura mesatare. (Xu Guang)