14 të dënuar për mospërmbushjen e detyrimit për raportim të shkeljeve ndaj të miturve
2024-07-07 15:59:53

CFP

CFP

Prokuroria e Lartë e Popullit (SPP) njoftoi se që nga viti 2020, 14 individë në Kinë janë mbajtur penalisht përgjegjës për mospërmbushjen e detyrimit të tyre për të raportuar shkeljet ndaj të miturve që çuan në pasoja të rënda, shkruan “Xinhua”.

Në maj 2020, Kina nxori një qarkore për të krijuar një sistem të detyrueshëm raportimi për shkeljet ndaj të miturve, duke kërkuar që zyrtarët dhe personeli përkatës që punon në kontakt të ngushtë me fëmijët të raportojnë në polici pa vonesë sa herë që zbulojnë ose dyshojnë se një i mitur ka rënë viktimë e dëmtimit të paligjshëm, ose përballet me një rrezik të tillë.

Një personel i tillë përfshin kryesisht ata që punojnë në organizata komunitare, shkolla dhe kopshte, klasa pas shkollimit, spitale dhe institucione të tjera mjekësore, shërbime të punës sociale dhe hotele.

Ligji i rishikuar për mbrojtjen e të miturve, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2021, e ka bërë një detyrim ligjor një raportim të tillë.

Nga maji 2020 deri në dhjetor 2023, agjencitë prokurore në mbarë vendin nisën ndjekjet penale në 9282 raste pas hetimeve të bazuara në raportet përkatëse.

Në vitin 2023, numri i rasteve të dhunës seksuale ndaj të miturve pati një rënie prej 30.9 për qind në baza vjetore.

SPP-ja publikoi pesë raste tipike që përfshijnë sistemin e raportimit. Në këto raste, ata që kanë kryer krime ndaj të miturve janë vënë para drejtësisë falë denoncimeve të personave, përfshirë një operator hoteli, një mësuese dhe një mjek, pasi kanë gjetur viktima të mitura gjatë punës së tyre. (Irma)