Kina miraton hyrjen në treg të 21 ilaçeve për fëmijët
2024-06-03 10:54:17

Foto nga CFP

Foto nga CFP

Administrata Kombëtare e Produkteve Mjekësore të Kinës njoftoi të shtunën se ka miratuar hyrjen në treg të 21 ilaçeve për fëmijët këtë vit, me rreth një të tretën që i është dhënë përparësi hyrjes së përshpejtuar, njofton Xinhua.

Vitet e fundit, administrata ka rritur mbështetjen e politikave për kërkimin dhe zhvillimin (R&D), miratimin dhe prodhimin e barnave për fëmijë, duke rezultuar në miratimet e hyrjes në treg për një numër në rritje të barnave.

Statistikat tregojnë se që nga viti 2019, administrata ka miratuar 271 ilaçe për fëmijët.

Për të adresuar përdorimin klinik të barnave për fëmijët me nevoja urgjente, administrata ka mbajtur kontakte të ngushta me institucionet e K&ZH-së për të përshpejtuar punën e lidhur, ndërkohë që ka miratuar procedurat e shqyrtimit dhe miratimit.

Përveç kësaj, për të përmirësuar sigurinë e përdorimit klinik të barnave për fëmijët, administrata ka nxjerrë një rregull provë që rregullon informacionin specifik për fëmijët që duhet të shtohen në insertet e paketimit të barnave përkatëse të miratuara.

Administrata tha se do të vazhdojë të bëjë përpjekje për të siguruar furnizimin me ilaçe për fëmijët, duke u zotuar të zbatojë politika më të mëdha preferenciale për të lehtësuar shqyrtimin dhe miratimin e këtyre ilaçeve dhe për të intensifikuar mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale.

Ai gjithashtu premtoi përpjekje për të ofruar më shumë udhëzime teknologjike për kompanitë e kërkimit dhe zhvillimit,   duke siguruar që kërkesat e veçanta si siguria dhe përshtatshmëria për fëmijët të merren parasysh plotësisht në këto procese.