Arritje e re në ruajtjen e trashëgimisë kulturore
2024-05-18 18:03:49

foto nga Xinhua

Pallati i Verës në Pekin / foto nga Xinhua

Muzeu i Pallatit në Pekin është caktuar si adresa zyrtare e sekretariatit për një komitet të ri teknik ndërkombëtar të fokusuar në standardizimin e ruajtjes së trashëgimisë kulturore.

Një moment historik pasi ky është komiteti i parë i këtij lloji brenda Organizatës Ndërkombëtare për Standardizim, i dedikuar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, shkruan “China Daily”.

I krijuar në mars dhe aktualisht i përbërë nga 31 vende anëtare pjesëmarrëse dhe 13 vende anëtare vëzhguese, Komiteti Teknik për Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore synon të konsolidojë konsensusin global për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore nëpërmjet përpjekjeve ndërkombëtare të standardizimit.

Nisma përfshin zhvillimin e standardeve për terminologjinë, teknikat, materialet dhe pajisjet e përdorura në aspekte të ndryshme të ruajtjes së trashëgimisë kulturore, duke përfshirë monitorimin, vlerësimin, mbrojtjen dhe restaurimin.

Puna e komitetit do të lehtësojë gjithashtu shkëmbimin e praktikave më të mira dhe teknologjive të avancuara midis vendeve anëtare, duke promovuar zhvillimin e qëndrueshëm të ruajtjes së trashëgimisë kulturore globale dhe duke nxitur të mësuarit dhe bashkëpunimin ndërkulturor.

Muzeu i Pallatit, i njohur gjithashtu si Qyteti i Ndaluar, ishte pallati perandorak i Kinës nga viti 1420 deri në vitin 1911. Si kompleksi më i madh arkitekturor prej druri i mbijetuar në botë, Vendi i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s ka mbi 1.86 milionë relikte kulturore. (Elona)