Belgjika, zhvillimi, mjedisi, teknologjia dhe arti
2024-05-16 10:57:18

Belgjika është një vend i vogël, por me një zhvillim të lartë në fushën e teknologjisë, mjedisit dhe artit. Në aspektin e zhvillimit teknologjik, Belgjika ka një industri të fuqishme teknologjike, sidomos në fushën e IT-së dhe inovacionit. Kompanitë teknologjike si Google, Microsoft dhe IBM kanë qendra operative në Belgjikë, duke e bërë atë një vend tërheqës për inxhinierët dhe profesionistët e teknologjisë. Belgjika ka një qendër të fortë shkencore dhe inovative, me universitete prestigjioze dhe qendra kërkimore që kontribuojnë në zhvillimin e teknologjisë moderne. Në aspektin e mjedisit, Belgjika ka investuar shumë në energjinë e rinovueshme dhe mbrojtjen e mjedisit. Vendin e mbështesin politikat pro-ambientale dhe investimet në infrastrukturën mjedisore, duke e bërë Belgjikën një lider në fushën e mjedisit në nivel botëror. Belgjika ka një angazhim të vazhdueshëm për të mbrojtur natyrën dhe për të promovuar praktikat mjedisore të qëndrueshme. Vendet e bukura natyrore si Ardennet dhe Bregu i Veriut janë të mbrojtura me kujdes dhe janë destinacione tërheqëse për turistët që dëshirojnë të shijojnë natyrën në gjendje të pastër. Në Belgjikë, teknologjia, mjedisi dhe arti janë të ngulitur thellë në kulturën dhe identitetin e vendit.

Mjedisi Belgjike  (Invest in Wallonia)

Mjedisi Belgjike  (Invest in Wallonia)

Teknologjia

Teknologjia është një aspekt kyç i zhvillimit të Belgjikës, duke luajtur një rol të rëndësishëm në ekonominë dhe shoqërinë belge. Belgjika ka një industri teknologjike të fuqishme dhe inovative, të specializuara në fusha të ndryshme si IT, telekomunikacioni, inxhinieria, shkencat e jetës dhe shumë të tjera. Një faktor kyç i suksesit të industrisë teknologjike belge është infrastruktura e avancuar e IT-së dhe telekomunikacionit. Belgjika ka një rrjet të zhvilluar të rrugëve të informacionit dhe të komunikimit, duke e bërë atë një vend tërheqës për kompanitë teknologjike të mëdha dhe të vogla. Investimet në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit kanë ndihmuar në rritjen e produktivitetit dhe konkurrueshmërisë së industrisë belge në nivel ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, Belgjika është në krye të inovacionit teknologjik në fusha të tjera si inteligjenca artificiale, dhe teknologjitë e reja të energjisë. Universitetet dhe qendrat kërkimore belge punojnë ngushtë me industrinë për të zhvilluar teknologjitë e reja dhe për të promovuar njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për t'u përshtatur me sfidat e tregut global. Investimet e vazhdueshme në inovacion dhe teknologji do të ndihmojnë Belgjikën të ruajë pozicionin e saj si një prej vendeve më të zhvilluara teknologjikisht në botë.

Mjedisi

Belgjika ka një angazhim të fortë për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme dhe të pastër. Në vitet e fundit, vendi ka bërë progres të konsiderueshëm në drejtim të reduktimit të ndotjes së ajrit, ujërave dhe tokës, si dhe në promovimin e energjisë së rinovueshme dhe praktikave mjedisore të qëndrueshme. Belgjika ka nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare të rëndësishme për mbrojtjen e mjedisit, siç është Marrëveshja e Parisit për ndryshimet klimatike. Vendit i është dhënë rëndësi e veçantë për reduktimin e emetimit të gazrave të ndotjes së ajrit dhe për promovimin e transportit të qëndrueshëm dhe tërheqjen e investimeve në energjinë e rinovueshme.

Në fushën e mbrojtjes së biodiversitetit, Belgjika ka shpallur pjesën e madhe të territorit të saj si zona të mbrojtura, duke e kujdesur për natyrën dhe faunën e saj të ekuilibruar. Investimet në kujdesin e pyjeve, parqeve kombëtare dhe zonat e mbrojtura kanë ndihmuar në ruajtjen e diversitetit të florës dhe faunës së vendit. Në përfundim, Belgjika është një vend që ka një angazhim të fortë për mbrojtjen e mjedisit dhe për zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme. Investimet në teknologjitë mjedisore dhe praktikat e qëndrueshme do të ndihmojnë vendin të ruajë bukuritë natyrore dhe të jetë një shembull pozitiv për vendet e tjera në luftën kundër ndotjes dhe ndryshimeve klimatike.

Belgjika është zotuar të ndërmarrë veprime ambicioze për të luftuar ndotësit klimatikë jetëshkurtër në nivel rajonal dhe kombëtar, përmes bashkëpunimit ndërkombëtar dhe zhvillimit. Gjatë dy dekadave të fundit, Belgjika ka marrë një pozicion aktiv në arenën mjedisore, duke përmirësuar cilësinë e ajrit dhe duke zbatuar politika të ndryshme klimatike. Bazuar në Rishikimin e Zbatimit Mjedisor të BE-së nga shkurti 2017, Belgjika është ndër performuesit më të mirë në BE për menaxhimin e mbetjeve, me një normë riciklimi për mbetjet komunale prej 55% në 2014 (mesatarja e BE-së 44% në 2014) dhe depozitimi i mbetjeve të biodegradueshme. Vendi po punon për të ulur emetimet nga sektori i tij i transportit, duke përfshirë një investim të kohëve të fundit në flotën më të madhe të autobusëve hibridë elektrikë në Evropë – një blerje prej 90 autobusësh Volvo 7,900 që prodhojnë deri në 90% më pak emetime të gazrave serrë sesa modelet e rregullta me naftë.

Pamje nga Belgjika (Foto Facebook)

Pamje nga Belgjika (Foto Facebook)

Teknologjia në Belgjikë - statistika dhe fakte

Industria e teknologjisë në Belgjikë aktualisht po përjeton një periudhë rritjeje dhe inovacioni dhe pritet të drejtojë ekonominë e vendit në të ardhmen. Kjo mund t'i atribuohet një sërë faktorësh si klima e favorshme e biznesit, mbështetja e qeverisë dhe fuqia punëtore shumë e kualifikuar. Si rrjedhojë, gjithnjë e më shumë biznese po përfitojnë nga mundësitë e paraqitura nga epoka dixhitale. Industria është e gatshme për rritje të vazhdueshme në vitet e ardhshme, me të ardhurat në tregun e shërbimeve të TI-së që parashikohen të kalojnë 10 miliardë euro në vitin 2027.

Një qendër për kompanitë e teknologjisë

Rritja e startup-eve përbën një nga shtytësit kryesorë të rritjes në industrinë e teknologjisë në Belgjikë. I vendosur në zemër të Evropës, vendi është bërë një qendër për startup-et e teknologjisë, falë disponueshmërisë së fondeve, stimujve të politikave nga qeveria dhe një kulture të fortë sipërmarrëse. Nga 33 startup-et me status njëbrirësh në rajonin e Beneluksit në vitin 2022 – kompani me vlerë mbi një miliard euro – shtatë ishin me bazë në Belgjikë. Për më tepër, si rezultat i diversitetit të saj kulturor dhe gjuhësor, ekosistemi teknologjik i Belgjikës nuk është i përqendruar vetëm në rajonin e kryeqytetit të Brukselit, por i përhapur nëpër qytete të ndryshme. Në përgjithësi, përdorimi i teknologjive dixhitale nga kompanitë belge, të tilla si cloud computing ose big data, mbetet një nga pikat e forta të vendit në krahasim me mesataren e Bashkimit Evropian.

Aftësi dixhitale me kërkesë të lartë

Ndërsa disponueshmëria e punëtorëve me aftësi dixhitale përfaqëson një nga avantazhet thelbësore të Belgjikës, vendi po përballet me mungesë aftësish në fusha të veçanta si inteligjenca artificiale, robotika dhe siguria kibernetike. Kjo është një çështje e zakonshme në të gjithë sektorin e teknologjisë, megjithëse qeveria dhe sektori privat po punojnë së bashku për të adresuar këtë çështje duke investuar në programet e arsimit dhe trajnimit. Investime të tilla, së bashku me rrjetin Belgjikë të startup-eve të teknologjisë dhe institucioneve kërkimore, po japin frytet e tyre, duke e pozicionuar vendin si një pikë e nxehtë për inovacion, veçanërisht në fushat e farmaceutikës dhe bioteknologjisë.

Aspekti kulturor, artistik dhe i zhvillimit të Belgjikës

Belgjika është një vend me një histori të pasur kulturore dhe artistike, si dhe një zhvillim të dukshëm në fushën e arsimit dhe inovacionit.

Arkitektura: Belgjika ka një histori të pasur në arkitekturë, piktori, muzikë dhe teatër. Qyteti i Brugesit është një shembull i arkitekturës gotike, ndërsa qyteti i Antwerpit është një qendër e njohur për dizajnin dhe modën.

Belgjika është e njohur për arkitekturën e saj të shkëlqyer, veçanërisht për stilin gotik të kishave dhe katedralave të famshme si Katedralja e Notre-Dame në Antwerpen dhe Katedralja e Shën Michelit në Bruksel. Po ashtu, Belgjika ka një trashëgimi të pasur të arkitekturës moderne dhe art-deco. Belgjika ka një skenë të pasur artistike dhe kulturore, me galeri arti, muze dhe festivale të shumta që promovojnë talentin lokal dhe ndërkombëtar.

Arti: Artistët belgë janë të njohur për krijimtarinë e tyre të shumëllojshme dhe të frymëzuar nga traditat e tyre kulturore duke përfshirë piktorët si Rene Magritte dhe James Ensor, dhe skulptorët si Constantin Meunier dhe George Minne. Belgjika ka artistë të shquar si Jan van Eyck, Pieter Bruegel, dhe Rene Magritte. Artistët belgë kanë pasur një ndikim të madh në skenën artistike botërore dhe vazhdojnë të jenë një pjesë e rëndësishme e kulturës së vendit.  

Muzika: Belgjika ka një skenë muzikore të pasur dhe e diversifikuar, duke përfshirë festivalet e njohura si Tomorrowland, që është një nga festivali më i madh i muzikës elektronike në botë. Belgjika ka prodhuar artistë të njohur në skenën muzikore botërore si Stromae dhe Lost Frequencies.

Teknologjia Belgjike, (Foto AiThority)

Teknologjia Belgjike, (Foto AiThority)

4. Arsimi i lartë: Belgjika ka një sistemin arsimor të fortë dhe një numër të lartë të institucioneve të larta të edukimit. Universitetet belge janë të njohura për programet e tyre të cilësisë së lartë dhe për kontributin e tyre në fushën e shkencës dhe inovacionit. Zhvillimi i një vendi përmes arsimit është një çështje themelore dhe e rëndësishme për përparimin shoqëror, ekonomik dhe kulturor. Belgjika duke e patur arsimin e zhvilluar konjohur zhvillime ne shumë fusha. Arsyeja për këtë është se arsimi është baza e zhvillimit të një shoqërie, duke ndikuar në aftësitë dhe njohuritë e individëve, në cilësinë e fuqisë punëtore, dhe në inovacionin dhe konkurrencën në nivel ndërkombëtar. Një sistemi arsimor i mirë dhe i arrirë mund të sjellë përparim në shumë aspekte të jetës së një vendi, duke përfshirë aftësi kritike dhe analitike, dhe kompetenca të tjera që i bëjnë ata më të përgatitur për tregun e punës dhe për jetën shoqërore.

Nxitjen e inovacionit dhe zhvillimit të teknologjisë: Arsimi i avancuar nxit kreativitetin dhe inovacionin, duke sjellë risi dhe zhvillim teknologjik që mund të ndikojë në konkurrencën ndërkombëtare. Investimi në arsim është një hap i rëndësishëm për të siguruar një të ardhme të ndritshme dhe të qëndrueshme për një vend, duke kontribuar në rritjen e jetës së qytetarëve dhe përparimin e shoqërisë në tërësi.

Përgatiti:Freskida Miloti