Kina forcon rregullat e parapagimit për shërbimet e kujdesit për të moshuarit
2024-05-12 10:55:11

foto/VCG

foto/VCG

Ministria e Çështjeve Civile dhe gjashtë departamente të tjera publikuan një udhëzues për rregullat e parapagimit për shërbimet e kujdesit për të moshuarit. Udhëzuesi inkurajon ofrimin e shërbimeve të kujdesit për të moshuarit përmes pagesës mujore, shkruan “Xinhua”. 

Kur bëhet fjalë për parapagimin, sipas dokumentit, periudha maksimale e parapagimit për tarifat e shërbimit të të moshuarve nuk duhet të kalojë 12 muaj.

foto/VCG

foto/VCG

Udhëzuesi bën të ditur se depozita maksimale për një individ nuk duhet të kalojë 12 herë tarifën mujore të shtratit të tij/saj. 

Për sigurinë e anëtarësimit të parapaguar, dokumenti kërkon krijimin e mekanizmave të fondit të garancisë dhe menaxhimin e fondeve përmes bankave tregtare. 

foto/VCG

foto/VCG

Udhëzuesi ndalon institucionet e kujdesit për të moshuarit të kryejnë investime me rrezik të lartë duke përdorur fonde të parapaguara dhe duke nxitur parapagimin përmes ofrimit të kthimit të investimit. 

Në rast rimbursimi, udhëzuesi kërkon që institucioni i kujdesit për të moshuarit të rimbursojë menjëherë anëtarët sipas kushteve të dakorduara. (Irma)