Këshilli i Shtetit bën thirrje për përpjekje për të ndihmuar njerëzit me të ardhura të ulëta
2023-10-12 18:36:00

Xinhua

Xinhua

Këshilli i Shtetit i Kinës kërkoi shtimin e përpjekjeve për të monitoruar më mirë situatën e popullsisë me të ardhura të ulëta të vendit, në mënyrë që t'u ofrohet ndihmë sociale më e synuar, në kohë dhe efektive, citon “China Daily”.

Në një takim ekzekutiv të Këshillit të Shtetit, të kryesuar nga kryeministri Li Qiang, u tha se ndihma sociale është një marrëveshje bazë dhe themelore e sistemit të sigurimeve shoqërore të Kinës.

Për të siguruar më mirë nevojat themelore të njerëzve për jetesë, është e nevojshme të përshpejtohen përpjekjet në formësimin e një modeli që mund të ofrojë asistencë sociale gjithëpërfshirëse për grupe të ndryshme njerëzish në të gjitha nivelet në mënyrë efikase.

Pjesëmarrësit në takim u kërkuan qeverive të të gjitha niveleve të garantojnë nevojat themelore të jetesës së njerëzve të prekur nga fatkeqësitë dhe grupet e tjera të cenueshme.

Takimi vuri në dukje se ofrimi i shërbimeve të kateringut për të moshuarit është një projekt i rëndësishëm jetese dhe një nismë e rëndësishme që mbështet shërbimet e kujdesit për të moshuarit në komunitetet rezidenciale dhe përmirësimin e mirëqenies së të moshuarve. (Elona)