Ndërlidhshmëria, rrugëzgjidhja e Kinës për botën
2023-04-04 19:02:41

Për t'u pasuruar, duhen ndërtuar rrugë. Gjatë disa dekadave të fundit, një nga metodat e Kinës për realizimin e zhvillimit të shpejtë ekonomik, është ndërtimi i infrastrukturës së ndërlidhshmërisë në mënyrë të përshtatshme.