Epoka e re e artë për sektorin e investimeve në Kinë
2023-01-18 20:27:03

foto nga VCG

foto nga VCG

Industria  e investimeve dhe menaxhimit të pasurisë me rritje të shpejtë në Kinë  po përqafon një epokë të artë. Tregjet janë shumë të mëdha për t'u  injoruar dhe do të mbeten një destinacion tërheqës investimi afatgjatë  për pjesën tjetër të botës.

“A  është Kina ende e investueshme?” është një pyetje që e është dëgjuar  shpesh gjatë dy viteve të fundit. Rritja e tensioneve gjeopolitike dhe  ngadalësimi i rritjes prej Covid-19 kanë ngritur dyshime mbi  perspektivat për tregjet e Kinës. Ekspertët thonë se janë të vetëdijshëm  për këto shqetësime dhe alokimet rregullohen në përputhje me klasat e  aktiveve dhe në nivel të letrave me vlerë individuale, siç bëhet në çdo  treg.

Por  kur bëhet fjalë për investitorët veçanërisht më pesimistë, mendohet se  ekziston rreziku për të humbur një nga evolucionet më të rëndësishme që  po ndodhin në industrinë globale të financave në vite, liberalizimi i  industrisë së investimeve dhe menaxhimit të pasurisë në Kinë. Tashmë  mund të quhet një “epokë të re të artë”.

Ndërsa  pandemia Covid-19 ka prishur shumë aspekte të ekonomisë së Kinës në  vitet e fundit, ajo nuk e ka ndaluar rritjen e sektorit të fondeve të  përbashkëta të vendit. Totali i aktiveve të investuara në fondet e  përbashkëta është rritur me 71 për qind që nga janari 2020, sipas  Shoqatës së Menaxhimit të Aseteve të Kinës. Në fund të tetorit, totali i  aktiveve të sektorit nën menaxhim ishte 26.5 trilionë juanë (3.94  trilionë dollarë).

Zgjerimi  është nxitur kryesisht nga akumulimi i shpejtë i aseteve familjare.  Produkti i brendshëm bruto i Kinës tejkaloi 10.000 dollarë bazë për  frymë për të tretin vit radhazi në vitin 2021. Në një raport të dorëzuar  në tetor në Kongresin e 20-të Kombëtar të Partisë Komuniste të Kinës  thuhet se do të bëhen përpjekje për të rritur ndjeshëm PBB-në për frymë  për të qenë në të njëjtin nivel me atë të një vendi të zhvilluar të  nivelit të mesëm deri në vitin 2035.

Si  rezultat, qytetarët kinezë kanë kërkesë të fortë dhe në rritje për  shërbime profesionale të menaxhimit të aseteve, duke përfshirë fondet e  përbashkëta. Kjo kërkesë mbështetet nga një ndryshim strukturor  afatgjatë. Tendencat demografike si plakja e popullsisë dhe tkurrja e  fuqisë punëtore po shtojnë presion në rënie në normën neutrale të  interesit të Kinës. Si përgjigje, kursimtarët kanë më shumë gjasa të  zhvendosin më shumë nga aktivet e tyre nga kursimet bankare në produktet  e menaxhimit të aktiveve në kërkim të kthimeve më të mira.

Në të njëjtën kohë, ndërsa ndërgjegjësimi për nevojën për të kursyer për  pension rritet në Kinë, ofrimi i opsioneve të reja të investimit për  pensionet po provon një zonë rritjeje për fondet e përbashkëta.  Politikëbërësit zbuluan një skemë të re pensionesh private vitin e  kaluar për të ofruar opsione suplementare të financimit të pensionit për  popullsinë në moshë, krahas programeve tradicionale të pensioneve nga  qeveria ose të ofruara nga kompanitë. Besohet se planet e reja të  kursimeve të pensioneve private ose individuale do të nxisin risi të  vazhdueshme në produktet e menaxhimit të aseteve.

foto nga VCG

foto nga VCG

Shumë e madhe për t'u injoruar

Nga  perspektiva e alokimit, për investitorët globalë, tregjet në Kinë janë  shumë të mëdha për t'u injoruar. Tregjet e kapitalit dhe të  obligacioneve janë të dytët më të mëdhenjtë në botë. Ata po luajnë një  rol gjithnjë e më të rëndësishëm në ekonominë globale. Historikisht, ka  qenë e vështirë për investitorët jashtë Kinës të aksesonin gamën e plotë  të aseteve në tokë. Por kjo ka ndryshuar pasi politikëbërësit e bëjnë  më të lehtë aksesin në treg për investitorët e huaj.

Me  programe, duke përfshirë “Stock Connect” dhe “Bond Connect”,  investitorët ndërkombëtarë mund të blejnë dhe shesin letra me vlerë  nëpërmjet Hong Kongut. Ndërsa tregjet e Kinës janë maturuar dhe  liberalizuar, ofruesit e indeksit global kanë përfshirë më shumë  obligacione dhe aksione brenda standardeve të tyre, gjë që ndihmon në  tërheqjen e më shumë kapitaleve të huaja në vend.

Tregjet  e brendshme të vendit ofrojnë gjithashtu kthime tërheqëse të  rregulluara nga rreziku. Vlerësimet aktuale të aksioneve kineze janë  afër niveleve më të ulëta historike. Ngadalësimi ekonomik dhe kufizimet e  lidhura me Covid-19 kanë rënduar në bazat financiare të kompanive  vendase, por ka ende mundësi që investitorët të kërkojnë kthime të  tepërta nëse gërmojnë më thellë.

foto nga VCG

foto nga VCG

Përfitimet e diversifikimit

Obligacionet  dhe aksionet e Kinës kanë ofruar historikisht përfitime të mira  diversifikimi për portofolet globale, sepse ato paraqesin një  korrelacion të ulët me klasat e tjera të aktiveve. Dallimi midis ciklit  të normave të interesit të Kinës dhe cikleve të politikave të ekonomive  të tjera të mëdha të botës rrit gjithashtu rastin e aktiveve kineze si  një strategji diversifikimi.

Kina  ka vazhduar të zgjerojë tregjet e saj duke rritur ofertën e aseteve  financiare me cilësi të lartë dhe të larmishme. Shembujt në vitet e  fundit përfshijnë futjen e një sistemi të ofertës publike fillestare të  bazuar në regjistrim dhe nisjen e tregut “Shanghai Stock Exchange”, në  stilin e Nasdaq. Reformat e tregut të kapitalit në Kinë ka të ngjarë të  përmirësojnë më tej dinamikën dhe transparencën e tregut, duke sjellë më  shumë opsione investimi me cilësi të lartë.

Implementimi i stimulit

Pavarësisht  situatës gjeopolitike, ekspertët mendojnë se rritja ekonomike mbetet  prioritet kyç i brendshëm për qeverinë kineze. Pritet që Kina të  vazhdojë të zbatojë masa stimuluese monetare, fiskale dhe rregullatore  për të mbështetur ekonominë reale. Menaxherët e huaj të aseteve që  kërkojnë të harmonizohen me këto përpjekje mund të shfrytëzojnë përvojën  e tyre dhe praktikat më të mira nga jashtë, duke përfshirë ofertat e  produkteve të pensioneve, praktikat e qëndrueshme të investimeve dhe  strategjitë e investimeve jashtë vendit.

Ndërsa  Kina optimizon kontrollin ndaj Covid-19, mund të shfaqen mundësi të  reja. A është Kina e investueshme? Sipas ekspertëve, përgjigjja është e qartë.