25 nëntori shënon fillimin e një fushate globale - 16 Ditët e Aktivizmit për t'i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave. Smriti Aryal, Shef i Zyrës i UN Women në Kinë, dërgoi një videomesazh për fushatën e këtij viti.

Dhuna ndaj grave dhe vajzave është një shkelje serioze e të drejtave themelore të njeriut dhe vazhdon të jetë një nga sfidat më të vazhdueshme të zhvillimit në mbarë botën.

Pas mbylljes për shkak të pandemisë COVID-19, dëshmitë nga e gjithë bota tregojnë se shkalla e abuzimit në familje është rritur, pasi gratë dhe vajzat janë bllokuar nga abuzuesit dhe shërbimet në të cilat mbështeten janë mbyllur. Gratë me aftësi të kufizuara dhe grupet e tjera të brishta janë prekur më rëndë nga kjo mbyllje. Reagimi kombëtar dhe lokal ndryshojnë në fokus dhe cilësi, dhe si pasojë, shumë gra dhe vajza nuk kanë qasje në mbështetje potenciale për të shpëtuar jetë ndërsa shërbimet shtrihen dhe veprojnë në kushte të vështira. Organizatat e grave, të cilat luajnë një rol kyç në garantimin e shërbimeve thelbësore për shpëtimin e jetës nga dhuna me bazë gjinore (GBV), janë gjithnjë e më shumë nën presion financiar dhe operacional.

Kjo ngre alarmin për një reagim urgjent nga të gjithë, nga politikëbërësit te planifikuesit, ofruesit e shërbimeve te drejtuesit e komunitetit, ndikuesit, anëtarët e familjes dhe secili prej nesh.

Sot (25 nëntor) është dita e nisjes së fushatës globale në 16 ditët e aktivizmit për t'i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe tema e këtij viti është të mobilizohemi më shumë drejt tolerancës zero për t'i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave, në përputhje me Strategjinë e angazhimit politik të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për GBV dhe COVID-19. Me këtë rast, unë i ftoj të gjithë të marrin pjesë në fushatë dhe të solidarizoheni. Konkretisht, ne bëjmë thirrje për angazhim dhe veprime më të mëdha për 1) sigurimin e shpërndarjes së duhur të fondeve për shërbimet e parandalimit dhe reagimit të GBV, përfshirë ato të drejtuara nga organizatat e grave; 2) ndërmarrjen e veprimeve të qarta për të siguruar vazhdimësi në shërbimet e shpëtimit të jetës për të mbijetuarit e GBV; 3) adresimi i vlerave të rrënjosura thellë që përjetësojnë dhunën; 4) dhe forcimin e të dhënave gjinore për përmirësimin e parandalimit të GBV dhe shërbimeve të përgjegjshme.

Sot dhe përgjithmonë, le të jemi të gjithë kampionë, mbrojtës dhe përkrahës të barazisë së brezave dhe të bashkojmë forcat për të krijuar një botë të sigurt dhe dinjitoze për të gjitha gratë dhe vajzat globalisht dhe në Kinë. Le t'i themi JO dhunës.