2020-a është një vit kyç për ndërtimin e një shoqërie të mirëqenies në Kinë— ky është i pari ndër dy objektivat e njëqindvjetorëve të Kinës, duke u bërë një pjesë e rëndësishme e “Ëndrrës kineze”.

Çfarë do të thotë një shoqëri të begatë? Presidenti kinez theksoi se Kina nuk mund të quhet një një shoqëri e begatë në të gjitha aspektet, pavarësisht sa e lartë është PBB-ja dhe të ardhurat për frymë, nëse qoftë edhe një shtetas kinez mbetet në varfëri absolute. Eksperti amerikan, dr. Robert Kuhn, ndan përvojën e tij nga vizita në zonat e varfra të Kinës për t'u njohur me punën e zhdukjes së varfërisë. Ai analizon aftësinë e qeverisjes dhe organizimit të PKK-së nga puna për zhdukjen e varfërisë deri në luftën kundër pandemisë së COVID-19.

(Li Huailiang/Artan)