Kush lundron në det të gjerë nën diell

Kush e mbron kufirin e atdheut

Kush fluturon në qiell për të mbrojtur paqen

Është ushtria popullore

Pas luftimit 93-vjeçar

Pas përpjekjeve 93-vjeçare

Ushtria Popullore është krijuar për 93 vjetë

Në kohën e luftës

Dëshmorët humbën jetën

Për të mbrojtur atdheun

Pas luftës

Ushtria popullore

Vazhdon të mbrojë paqen e atdheut

Me rastin e Ditës “1 Gusht” të Themelimit të Ushtrisë Popullore

Ne përulemi përpara ushtrisë

Ju faleminderit për mbrojtjen e atdheut!

Ju faleminderit për mbrojtjen e popullit!