Specialisti amerikan për çështjen e Kinës Robert Kuhn: Pas mposhtjes me sukses të COVID-19, populli kinez ka vlerësuar gjerësisht udhëheqjen e PKK-së në përballjen me këtë sfidë. Shumë banorë janë shprehur se besimi dhe mbështetja e tyre te Partia Komuniste e Kinës është rritur së bashku me besimin e tyre te sistemi politik i Kinës.