Pas disa dekadave të përpjekjeve të kinezëve, mbi 700 milionë banorë dolën nga vështirësitë ekonomike.

Sot të t’ju tregoj tregimin e njerëzve që ka dhënë kontributin e tyre gjatë luftës kundër varfërisë.