Viti 2020 nuk mund të rivijë, pavarësisht se ku ndodheni, pavarësisht se çfarë gjuhe flisni, përballja së bashku është koraca jonë e vetme e përbashkët.